Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-34

Albumblad met 12 uitgeknipte voorstellingen uit voornamelijk volksprenten, onder andere van een schoolklas, timmermannen, militairen en kermisvolk. Onder enkele afbeeldingen een onderschrift in boekdruk.

Album met een serie stadsgezichten,…

Pieter Hendricksz. Schut, ca. 1662, prentalbum, RP-P-AO-15-160

Album met 37 voorstellingen op 38 albumbladen. Het betreft de titelprent en 35 prenten van de serie: Speculum Zelandiae. Het betreft een achttiende-eeuwse druk van een reeks stadsgezichten, kastelen, hofsteden en buitenplaatsen in Zeeland. Achterin een lijst van de opgenomen prenten. Toegevoegd in…

Christus op het Loofhuttenfeest

Christoffel van Sichem (II), naar Antonie Wierix (II), Bernardino Passeri, 1629, prent, RP-P-2015-17-7-2

Christus gaat in het geheim naar het Loofhuttenfeest. De Joden op het feest vragen zich af waar hij is. Halverwege het feest gaat Christus naar de tempel om zijn leer te onderrichten. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters. De prent maakt deel uit van een album.

Christus met de farizeeën in…

Christoffel van Sichem (II), naar Antonie Wierix (II), Bernardino Passeri, 1629, prent, RP-P-2015-17-7-7

Christus is opnieuw in gesprek met de farizeeën. Ze geloven niet wat Christus verkondigt. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters. Bij D is de opstanding van Christus te zien, bij E zijn hemelvaart en bij F het vuur uit het voorgeborchte waarin Christus na zijn dood afdaalde.…

Farizeeën willen Christus opnieuw…

Christoffel van Sichem (II), naar Antonie Wierix (II), Bernardino Passeri, 1629, prent, RP-P-2015-17-8-3

Christus staat in de tempel van Jeruzalem, in de zuilengang van Salomo, waar het feest van de Tempelwijding wordt gevierd. De Farizeeën willen hem opnieuw stenigen wegens godslastering. In de hemel God de Vader. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters. De prent maakt deel uit…

Transfiguratie van Christus

Christoffel van Sichem (II), naar Antonie Wierix (II), Maerten de Vos, 1629, prent, RP-P-2015-17-8-8

Voor de ogen van Petrus, Jakobus en diens broer Johannes verandert Christus van gedaante. Dan verschijnen ook Mozes en Elia. Uit de hemel klinkt de stem van God de Vader. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters. Bij G wordt Mozes naar het voorgeborchte gebracht, bij H draagt…

Verloren zoon als varkenshoeder

Christoffel van Sichem (II), naar Claes Jansz. Visscher (II), David Vinckboons (I), 1629, prent, RP-P-2015-17-9-4

De verloren zoon heeft zijn erfenis verkwist en verhuurt zichzelf bij een boer als varkenshoeder. Hij knielt tussen de varkens om met hen samen uit de voederbak te eten. Op de achtergrond komt hij tot inkeer en vertrekt hij naar zijn vader. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan…

De zieke Lazarus

Christoffel van Sichem (II), naar Johannes Wierix, Bernardino Passeri, 1629, prent, RP-P-2015-17-10-4

Lazarus uit Betanië, de broer van Maria en haar zuster Marta, ligt ziek op bed. Een piskijker en familieleden hebben zich rond hem verzameld. Op de achtergrond wordt een bode naar Christus gezonden. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters. De prent maakt deel uit van een album.

Gevleugeld brandend hart met titel

Christoffel van Sichem (II), naar Boëtius Adamsz. Bolswert, Abraham Bloemaert, 1628, prent, RP-P-2015-17-1-1

Titelprent met de titel Pia Desideria ... Gevleugeld brandend hart en de kerkvaders David, Phillipus, Mozes en Hieronymus op architectuur. Onderaan Daniël en twee leeuwen. De prent maakt deel uit van een album.

Christus nadert Jeruzalem

Christoffel van Sichem (II), naar Hieronymus Wierix, Bernardino Passeri, 1629, prent, RP-P-2015-17-11-5

Christus rijdt op een ezelin, gevolgd door een veulen, bij Betfage op de Olijfberg. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters. De prent maakt deel uit van een album.