Epistole de San Hieronymo Vulgare

anoniem, 1497, boek, RP-P-1957-602

Boek met 269 pagina's met tekst in boekdruk en afbeeldingen in houtsnede. De eerste vier bladen en een blad van de Tabula ontbreken. Hergebruikte perkamenten band met gestempelde cartouches. Voor- en achterin een blanco schutblad.

Blad uit een Italiaanse incunabel…

anoniem, 1475 - 1499, prent, RP-P-1961-746

Blad uit een Italiaanse incunabel met liturgische verzen en een illustratie van een staande priester met een miskelk in omlijsting met bladmotieven. Boven de kelk is een hostie afgebeeld met de gekruisigde Christus en Maria en Johannes aan weerszijden van het kruis. Het blad is dubbelgevouwen en op…

Diploma van het "Haagsche…

Abraham Renodi, naar Cornelis Bisschop (1762-na 1827), in of voor 1787, prent, RP-P-1939-505

Boven de tekst een afbeelding van de personificatie van Vrijheid, met in de hand de vrijheidslans met de vrijheidshoed. Achter haar ligt de Hollandse leeuw en voor haar voeten ligt een stapel boeken waar 'recht' op staat. Links een zwaard, de hoorn des overvloeds en de mercuriusstaf en hoed.

Titelpagina van het boek…

Wilhelmus ten Rhijne, 1670 - 1672, titelpagina, RP-P-1939-520

Ezel met apen voor het Binnenhof te…

anoniem, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1625, prent, RP-P-AO-12-12

Op de voorgrond een ezel met daaromheen zeven apen. Op de achtergrond het Binnenhof. De prent komt uit een uitgave van Jacob Cats' 'Houwelyck. Dat is de gansche gelegentheyt des echten staets' uit 1625. Het geheel dient in deze context, met de later aangebrachte titel, gezien te worden als spotprent…

Wensbrief met voorstellingen uit…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1785, prent, RP-P-1925-941

Wensbrief met beschreven cartouche binnen een decoratief kader met voorstellingen uit het Nieuwe Testament. Handgeschreven bericht in kalligrafie (kermiswens) door [...] Michiels Ruijter aan een neef en nicht. Genummerd rechtsonder: No. 1.

Plattegrond van Leiden met…

anoniem, in of na 1698, prent, RP-P-AO-10-80

Plattegrond van Leiden met bonindeling. Langs de bovenkant de titel van de plattegrond. Linksonder op de plattegrond een legenda 1-27, onder in het midden een schaalstok: Schala van 50 Rhynlandtse roeden. Onder de plattegrond is een legenda van de 27 Leidse bonnen (wijken) geplakt. De bonnen zijn op…

Gezicht op Amsterdam met…

anoniem, 1670, prent, RP-P-AO-20-41

Boven een gezicht op Amsterdam, gezien vanaf het IJ, met daaronder informatie over de geschiedenis van de stad en de legenda 1-20. Daaronder, in boekdruk, een beschrijving van de voornaamste gebouwen van de stad - bedoeld voor bezoekers. Rechtsboven genummerd: 6.

Ballonvaart van Blanchard, 1807

anoniem, 1807, tekening, RP-T-00-3830

Opstijgen van de luchtballon met Jean Pierre Blanchard en zijn vrouw Marie Madeleine Sophie Armant vanaf de Koekamp in Den Haag, 9 juli 1807. In de voorstelling vallen beiden uit de schuit onder de luchtballon. Onder de afbeelding een spotlied in twaalf vierreglige verzen op Blanchard en zijn vrouw.

Uitkleden

Joost Roelofsz, 1975, boekillustratie (ontwerp), RP-T-2010-43-1070-4

Twee afbeedlingen met links een meisje dat naar twee voorstellingen van een naakte man kijkt, rechts een jonge vrouw die haar kleren uittrekt; ontwerp voor "Tjeempie, of, Liesje in Luiletterland", geschreven door Remco Campert.