Omslag met serie van Delftse…

Willem Bernardus IJzerdraat, 1862, omslag, RP-P-OB-19.774

Omslag met een serie van acht lithografieën van de gekostumeerde optocht gehouden door de studenten van de Koninklijke Academie te Delft bij het vierde lustrum op 8 juni 1862, plus ledenlijst. De stoet stelt het gezantschap van de sultan van Atjeh aan prins Maurits en de Staten op 4 september 1602…

Elpénor

Benno Helders, 1964 - 1968, boek, RP-P-2010-221-1459

Boek met 28 ongenummerde pagina's, met verzen en gedichten van Wim Zaal en Nico Verhoeven en illustraties van Benno Helders. Het boek is in handwerk en in serigrafie uitgevoerd.

Omslag zakkalender voor Van Houten…

Theo van Hoytema, 1903, prent, RP-P-1914-4677

Een kraai en een kauw op een besneeuwde tak.

Valt de driehoek uiteen

Frank Lodeizen, 1978, prent, RP-P-2010-222-2894-4

Schip opgebouwd uit geabstraheerde vormen; een driehoek voor het zeil en een scheve cilinder voor het ruim. Het geheel tegen een beige achterrond met wolk, uiterst rechts een oranje baan.

Nog klapwieken de golven na

Frank Lodeizen, 1978, prent, RP-P-2010-222-2894-6

Profiel van man, weergegeven in enkele blauwe lijn tegen zwarte achergrond, links de vorm aannemend van een grote golf.

Vervuild in mist en meeuwen

Frank Lodeizen, 1978, prent, RP-P-2010-222-2894-3

Onregelmatige beige driehoek (zeil) tegen achtergrond van gebroken wit vierkant en zwart kader.

Om de hoek van de storm

Frank Lodeizen, 1978, prent, RP-P-2010-222-2894-5

Grijze regelmatige driehoek met tegen een zwarte achtergrond een rode 'iris', het geheel met roze omkaderd.

Het zeil van veren

Frank Lodeizen, 1978, prent, RP-P-2010-222-2894-2

Onregelmatige wit met gele driehoek welke een zeil met gele schaduw moet voorstellen, tegen een zwarte achtergrond.

El Gran Cañon

Jenny Dalenoord, 1965, boek, RP-P-2010-222-2957

Gebonden met bruin linnen overspannen uitgave met goudopdruk. De lithografieën zijn van Jenny Dalenoord. De teksten zijn van F.C. Terborgh. De pagina's zijn genummerd tot 27. De exemplaren zijn bestemd voor de leden van de Stichting De Roos.

Uit het leven der dieren

Jeroen Henneman, 1980, portfolio, RP-P-2010-222-653

Witte kartonnen map met zes kleurenlitho's en een blanco schutvel.