Hier is der heugd geschetst de…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.556

Blad met 12 voorstellingen van de twaalf maanden van het jaar. Onder en boven elke afbeelding versregels. Genummerd linksboven: No. 6.

Hier ziet gij jonge jeugd na 't…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793, prent, RP-P-2001-58

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament: de dood van Abel, David wordt verliefd op Batseba, Absalom hangt aan zijn haar in een boom en Jaël doodt Sisera. Onder elke afbeelding een titel en een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: 97.

Willem Ysbrantsz. Bontekoe

Casparus Lootsman, 1689 - 1711, prent, RP-P-OB-47.253

Blad met 8 voorstellingen van de avonturen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe en zijn schip. Onder elke afbeelding een onderschrift.

Militairen te paard

Jan Hendrik de Lange, 1787 - 1822, prent, RP-P-1898-A-20046

Blad met 16 voorstellingen van militairen te paard. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 50.

Veel zyn op deeze prent u reeds by…

Schalekamp & Van de Grampel, 1795 - 1819, prent, RP-P-1898-A-20065

Blad met 16 voorstellingen van militairen te paard. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 43.

Hier zoo hebje jonge jeugd / De…

David le Jolle, 1814 - ca. 1820, prent, RP-P-1898-A-20072

Blad met 36 voorstellingen over de Amsterdamse kermis: koorddansers, acrobaten, goochelaar, muzikanten etc. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: 36.

De jongens vermakelyke tyd-korting

Johannes Bouwer, 1805 - 1808, prent, RP-P-1898-A-20077

Blad met 24 voorstellingen van verschillende bezigheden met dieren, waaronder kippen voeren, rijden op een olifant en luisteren naar een zingende nachtegaal. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd rechtsboven: 8.

Deez' prent vertoond Gods zoon, in…

Erve H. Rynders, 1831 - 1854, prent, RP-P-OB-204.415

Blad met 16 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament, zoals de doop in de Jordaan en de intocht in Jerusalem. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers en een verwijzing naar de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 30.

Deez' bybelprent toond u 't…

Schalekamp & Van de Grampel, 1795 - 1819, prent, RP-P-1894-A-18634

Blad met 16 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, waaronder Jakobs droom, Mozes die wordt gevonden en de doortocht door de Rode zee. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers en een verwijzing naar de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 20.

Mejufvrouw Carolien, wat trotsch en…

Erve H. Rynders, 1831 - 1854, prent, RP-P-OB-204.422

Blad met 24 voorstellingen uit het verhaal van Carolien en schoorsteenveger Jan. Twee afgewezen minnaars van de hoogmoedige Carolien sturen haar een schoorsteenveger die zij rijk hebben uitgedost en goed van geld voorzien. Carolien wordt verliefd en trouwt de vermeende edelman, die daags na het…