Bijbelsche kinderprenten

Antoine Valérie Bertrand, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-204.006

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament: het Laatste Avondmaal, de slapende apostelen in Getsemane, het verraad van Judas en Christus vlak na de geseling. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 20.

Bijbelsche kinderprenten

Jacques Ettling, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.994

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. De dood van Absalom, David treurt om de dood van zijn zoon Absalom, Abisaï redt het leven van David en het oordeel van Salomo. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 8.

Bijbelsche kinderprenten

Héliodore Joseph Pisan, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.995

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Salomo op leeftijd schrijvend, de gestorven godsman uit Juda en de profeet van Betel, Elia wekt de zoon van de weduwe van Sarepta weer tot leven en Elia laat de profeten van Baäl doden. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd…

Bijbelsche kinderprenten

Adolphe François Pannemaker, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.993

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Ruth, Noömi en Orpa in een landschap, Ruth op de akker van Boaz (arenlezen), de ark des verbonds wordt naar Jeruzalem gebracht en Saul probeert David te vermoorden. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 7.

Bijbelsche kinderprenten

Héliodore Joseph Pisan, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.998

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Daniël en zijn vrienden, de drie jongelingen in de brandende vuuroven, het feest van koning Belsassar en Nehemia voor de poorten van Jeruzalem. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 12.

Bijbelsche kinderprenten

Charles Laplante, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-204.007

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. De aankomst op Golgota, de gekruisigde Christus en de twee gekruisigde moordenaars op Golgota, de kruisafname en de bewening van Christus. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 21.

Bijbelsche kinderprenten

Antoine Valérie Bertrand, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-204.004

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. De rijke man en de arme Lazarus op een trap, Christus bij Maria en Marta, de opwekking van Lazarus en de farizeër en de tollenaar in de tempel. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 18.

Bijbelsche kinderprenten

Adolphe François Pannemaker, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.990

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Jakob te Betel, Jakob dient Laban voor Rachel, Jozef wordt door zijn broers verkocht en Mozes voor de farao. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 4.

Bijbelsche kinderprenten

Héliodore Joseph Pisan, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.997

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. De profeet Jesaja op een rots, Nebukadnessar laat de zonen van Sedekia ombrengen, de farao in de gedaante van een draak in strijd met Ezechiël en Ezechiël die predikt. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd rechtsboven: No. 11.

Bijbelsche kinderprenten

Adolphe François Pannemaker, naar Gustave Doré, 1869 - 1908, prent, RP-P-OB-203.991

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Mozes slaat water uit de rots, Mozes daalt van de berg af met de tafelen der wet, de dood van de zonen van Jerubbaäl en Jefta's dochter danst met tamboerijn en gaat haar vader tegemoet. Onder elke afbeelding een Bijbeltekst. Genummerd…