Titelprent van het pamflet:…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1880-A-4519

Titelprent van een pamflet tegen Van Oldenbarnevelt, 1618. De voorstelling toont een trekwedstrijd tussen een schipper uit Monnikendam en een Spanjaard om 'de gouden stok'. Op de achtergrond kijken vorsten als toe. De Spanjaard wordt geholpen door een arminiaan, waarschijnlijk Johan van…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1887-A-11987

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Wonderlijcke School-houdinghe van Mr. Jan van Olden Bernevelt / met de aenwijsinge op die Figyren'. In de prent is Johan van Oldenbarnevelt de schoolmeester voor een klas waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en andere…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.305

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Gulden Legende Van den Nieuwen St. Jan'. Een buste van Johan van Oldenbarnevelt op een altaar wordt door zijn aanhangers aan beden als een heilige of afgod. Het beeld van Johan van Oldenbarnevelt heeft in de rechterhand een geldbuidel, in de linkerhand…

Titelprent van het pamflet:…

anoniem, 1619, prent, RP-P-OB-77.298

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. De Nederlandse Leeuw ketent het Rad van Fortuin vast waarin Van Oldenbarnevelt onderaan zit en prins Maurits, d'Ouwe Trouwe Geus, in de top. De prins krijgt uit de wolken van God een lauwerkrans, links staat Fortuna. Achter het rad staan een monnik…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1892-A-17275

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Verclaringhe van den Gouden Blaes-balck / Van den Spaenschen Schalck'. In de voorstelling schieten een Spanjaard en een jezuïet met een blaasbalg goudstukken naar Johan van Oldenbarnevelt en enkele anderen. Op de achtergrond kijkt de Tijd door een…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1892-A-17276

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Wonderlijcken Droom Vande School-houdinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt'. Johan van Oldenbarnevelt als schoolmeester voor een klas waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en andere bepleiters van de tolerantie zitten. De…

Titelprent van het pamflet: Den…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.290

Titelprent van het pamflet 'Den Arminiaenschen Dreck-waghen Gheheel Naer het leven afghebeelt ghelijck de Letters binnen uytwijsen sullen', uit 1618. De voorstelling is baseerd op de grote anonieme prent van 'D'Arminiaensche dreckwagen' (FM 1352). Nieuw is de toevoeging van de Onnozelheid die onder…

Titelprent voor het Tafereel der…

Jacob Folkema, naar Arnold Houbraken, 1720, prent, BI-B-FM-035-2

Titelprent met centraal een voorstelling waarin Vader Tijd een spiegel voorhoudt aan een jonge vrouw met een wereldbol. Hier omheen een omlijsting met dwergen, dieren en rolwerk met allerlei opschriften, gedrukt van een tweede plaat. Op het blad onder de plaat een vers in 5 kolommen. Titelpagina in…

Titelprent voor het Tafereel der…

Jacob Folkema, naar Arnold Houbraken, 1720, prent, BI-B-FM-076-2

Titelprent met centraal een voorstelling waarin Vader Tijd een spiegel voorhoudt aan een jonge vrouw met een wereldbol. Hier omheen een omlijsting met dwergen, dieren en rolwerk met allerlei opschriften, gedrukt van een tweede plaat. Op het blad onder de plaat 4 kolommen tekst met een vers en een…

Slag bij Nieuwpoort, 1600

anoniem, 1668 - 1670, prent, RP-P-OB-80.554

Krijgsman te paard met commandostaf in de hand, voor het gewoel van de veldslag. Voorgesteld is prins Maurits tijdens de slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600. Voorstelling op een titelpagina, bovenaan de titel, onderaan de spreuk: Sic itur ad adstra.