Putto met een trompet en…

A. van der Meer, 1806, prent, RP-P-1935-1044

Een putto, met een trompet en een wapenschild met daarop een signatuur, zittend op de wolken.

Allegorie op de inspiratie

Adolf van der Laan, 1739, prent, RP-P-1936-318

Allegorie op de inspiratie. Links staat Hercules die een doek ophoudt, geflankeerd door de Waarheid en Standvastigheid. Rechts staan putti met een zeef in de handen, een derde putto verbrandt samen met een gesluierde vrouw boeken. In de lucht zetelt de Schrijfkunst die door een putto en een…

Putto leunt op bijenkorf

Jan Matthias Cok, ca. 1750 - ca. 1763, prent, RP-P-1936-254

Titelpagina voor een boek met een vignet met een putto met een bloemenkrans die op een bijenkorf leunt.

Druivenoogst

Abraham Jacobsz. Hulk, 1800, prent, RP-P-1910-4341

In een wijngaard rechts oogsten arbeiders de druiven. Een vrouw links en een man rechts dragen de druiven in een mand op de rug. In het midden van de voorstelling leegt een man zijn mand druiven in een mand gedragen door een paard. Op de achtergrond vervoeren twee mannen een mand druiven.

Geleerde onder een boom

Gilliam van der Gouwen, naar A. Houbraken, 1719, prent, RP-P-OB-52.995

Een geleerde zit onder een boom, omringd door wetenschappelijke instrumenten. Rechts van hem zit een uil. Aan zijn voeten een banderol met een Latijnse spreuk.

Titelpagina voor: J. Lydius,…

Arnold Houbraken, 1685 - 1687, prent, RP-P-OB-48.937

Titelpagina met daarop Faam, met een lauwerkrans en een trompet, boven schepen op het water. Daarboven elf regels in het Nederlands. Onderaan het impressum.

Sprekende beesten

Jan Jacobs, 1695, prent, RP-P-1937-1476

Groep van verscheidene figuren, half mens en half dier, gegroepeerd rond een troon. Daarboven een figuur op een wolk met een rol papier in zijn handen, naar beneden kijkend. Afbeelding uit Fabulae Æsopiæ, daarachter drie pagina's met tekst in het Nederlands, in boekdruk.

Titelpagina voor: Ordonantie ende…

Gilbert Schoute, 1706, prent, RP-P-OB-59.066

Titelpagina met afbeelding van Mercurius en Justitia aan weerszijden van een stenen monument met erop een aanplakbiljet met het wapen van Utrecht en een bekendmaking. Voor het monument zit Minerva die in een boek aantekeningen maakt.