Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Wapenschild van Frederik Willem,…

Govert van der Leeuw, 1682, prent, RP-P-OB-46.498

Gekroond wapenschild van Frederik Willem, graaf van Limburg en Bronckhorst. Aan weerszijden twee kolommen tekst.

Portret van Maria Henrietta Stuart,…

Paulus Lesire, 1643, prent, RP-P-1936-423

Portret van Maria Henrietta Stuart, prinses van Oranje, op twaalfjarige leeftijd. Het portret is omringd door vier wapenschilden.

Herstel en reductie der…

anoniem, 1693, prent, RP-P-OB-82.806

Herstel en reductie der Schellingen, 1692. Blad met een overzicht van de 50 schellingen die volgens het besluit van de Staten van Holland en West-Friesland, in te gaan op 1 april 1693, een waarde hebben van vijf stuivers en acht penningen. Bovenaan een vignet met de Hollandse Tuin.

Nieuwjaarswens van de vuilnismannen…

Frederic Gijzen, 1810, prent, RP-P-1937-791

Nieuwjaarswens van de vuilnismannen en asophalers van Den Haag voor het jaar 1811. Vers in twee kolommen. Boven het vers een gezicht op een straat in Den Haag. Op de achtergrond de Grote Kerk.

Praalbed van prins Willem IV, 1751

anoniem, 1751, prent, RP-P-1944-2036

Rouwkamer met het praalbed van de op 22 oktober overleden prins Willem IV en waarop hij gedurende de maanden november en december van het jaar 1751 opgebaard heeft gelegen. Met zwarte rouwranden om de plaat, aan de onderzijde afgesneden waardoor het vers en de onderste rouwrand ontbreken.

Erezuil bij het huwelijk van…

Jacob Groenendijk, naar A. Groenendijk, 1790, prent, RP-P-OB-86.169

Allegorische voorstelling met een erezuil van het bruidspaar, ter ere van het huwelijk van prinses Louise van Oranje-Nassau met Karel van Brunswijk-Wolfenbüttel te Den Haag op 14 oktober 1790. Voor het monument zitten de Liefde en Hoop, in de lucht engelen met een krans. Op het blad om de plaat heen…

Antwoord op de prent met de…

anoniem, naar Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-OB-79.475

Antwoord op de prent met de veldtocht van Frederik Hendrik brandschattend door Brabant, 13-20 mei 1622. Gezicht over Brabant in vogelvlucht met steden en de Staatse troepen onder Frederik Hendrik die door het land trekken en brand stichten. Links op de voorgrond een groepje blij dansende duiveltjes.…

Prent

Christoffel van Sichem (I), 1556 - 1624, prent, RP-P-1914-502-D(1)

Gezicht op Vlissingen

anoniem, 1615, prent, RP-P-AO-15-148

Gezicht op Vlissingen met boven links van het midden het wapen van de stad en daaronder de titel. Op verso Nederlandse tekst.