Titelpagina voor: Ordonantie ende…

Gilbert Schoute, 1706, prent, RP-P-OB-59.066

Titelpagina met afbeelding van Mercurius en Justitia aan weerszijden van een stenen monument met erop een aanplakbiljet met het wapen van Utrecht en een bekendmaking. Voor het monument zit Minerva die in een boek aantekeningen maakt.

Gedenkteken voor Johan Diederich…

Marten Houtman, 1783, prent, RP-P-1878-A-1066

Twee allegorische figuren bij een grafmonument. De godsvrucht wordt gepersonifieerd door een engel met vlam op het hoofd, die wijst naar een lichtstraal. De vriendschap wordt verbeeld door een wenende vrouw met een schedel onder haar voet en een lauwerkrans en enkele boeken op de grond naast haar.…

Pamflet getiteld: Den Hollandschen…

Romeyn de Hooghe (omgeving van), 1671, prent, RP-P-OB-79.466

Pamflet getiteld: Den Hollandschen Verre-Kyker, 1671. Met allegorische titelprent met een Hollander die, geleund tegen de wereldbol, met een verrekijker kijkt, achter hem staat Mercurius, op de voorgrond Eendracht van het land en andere allegorische figuren. Titelprent van een pamflet van 28…

Allegorie op de Schutterij en de…

anoniem, 1786, prent, RP-P-1906-3914

Allegorie met een schutter staande voor de in zonlicht stralende Nederlandse Vrijheid gezeten op een altaar, 1786. Waarschijnlijk in verband met de inzwering van de schutterij te Utrecht op 20 maart 1786. Op het blad onder de plaat een verklaring van de voorstelling.

Gedenkteken voor Johan Diederich…

Marten Houtman, 1783, prent, RP-P-1937-995

Twee allegorische figuren bij een grafmonument. De godsvrucht wordt gepersonifieerd door een engel met vlam op het hoofd, die wijst naar een lichtstraal. De vriendschap wordt verbeeld door een wenende vrouw met een schedel onder haar voet en een lauwerkrans en enkele boeken op de grond naast haar.…

Maskers en wapens bij een rozentak

Johannes van Hiltrop, naar R.C. van Goens, 1781, prent, RP-P-1935-1040

Pleit voor eendracht en verzoening,…

Jan van de Velde (II), 1623, prent, RP-P-1884-A-7656

Pamflet waarop het belang van de de eensgezindheid onder de Nederlanders onder het bewind van Maurits wordt aangegeven. Er wordt gepleit voor eensgezindheid, eendracht en verzoening tussen de godsdiensten in de Verenigde Nederlande in 1623. Twee putti dragen boeken en prenten aan (onderschrift:…

Slag bij Fleurus, 1622

Simon van de Passe, 1622, prent, RP-P-OB-80.992

Slag bij Fleurus in Henegouwen tussen het leger onder Christiaan hertog van Brunswijk en Ernst graaf van Mansfeld tegen het Spaanse leger onder Gonzalo Fernández de Córdoba, 29 augustus 1622. Met bovenaan twee portretten van Brunswijk en Mansfeld en daaronder een plaat van de veldslag. Hiertussen 3…

Uitvaart van prins Maurits, 1625

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-76.427

De begrafenisstoet van prins Maurits te Delft op 16 september 1625. Een lange stoet slingert zich in drie rijen naar de ingang van de Nieuwe Kerk. Onder de plaat gedrukt de legenda 1-68 in het Latijn

Staatse vloot liggend voor…

anoniem, naar Jacob Dircx vander Veer, 1628, prent, RP-P-OB-81.173

Het Noord-Franse en Vlaamse kustgebied tussen Duinkerken en Grevelingen met schepen van de Staatse vloot onder Piet Hein, waaronder de Hollandia, de Utrecht en de Posthoorn, in schermutseling met zeerovers afkomstig uit Duinkerken, 1628. Op de voorgrond een gevecht tussen enkele oorlogsschepen.…