Fabel van de barende berg

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gheeraerts (I), 1608, prent, RP-P-OB-5209

Een grote berg begint te beven. Op de voorgrond kijken toeschouwers vol spanning toe. Uit de berg komt een muis gekropen: de berg heeft een muis gebaard. Deze fabel is van toepassing op iemand die grote bedreigingen uit, maar uiteindelijk niets doet.

Fabel van de neushoorn en de…

Aegidius Sadeler, naar Albrecht Dürer, 1608, prent, RP-P-OB-5211

Een neushoorn op de voorgrond. Vier olifanten op de achtergrond. De moraal van het verhaal leert dat je jezelf trouw moet blijven, zelf in moeilijke omstandigheden.

Fabel van de vrouw met een civetkat

Aegidius Sadeler, 1608, prent, RP-P-OB-5216

Een vrouw voert een civetkat aan de leiband. Ze trekt aan het touw.

Fabel van het ontevreden paard en…

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gheeraerts (I), 1608, prent, RP-P-OB-5223

Links een ezel met een kar, zwaar beladen met goederen. Rechts een paard met een lege kar. De fabel beschrijft hoe een paard ontevreden is over zijn leven totdat het een ezel tegenkomt. Het verhaal heeft als boodschap dat een paard een gemakkelijker bestaan heeft dan een ezel en leert dat ieder mens…

Fabel van de olm en de eik

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gerards, 1608, prent, RP-P-OB-5228

In een bos een grote eikenboom omringd door andere bomen. De fabel beschrijft hoe de olm uit het bos van de eik verbannen werd omdat de olm zonder de andere bomen wilde leven. De moraal van het verhaal benadrukt dat een heerser afhankelijk is van zijn onderdanen.

Fabel van de es en het riet

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gerards, 1608, prent, RP-P-OB-5230

Een es wordt door de wind omvergeblazen en ontworteld. Op de voorgrond bundels riet die met de wind mee waaien. De fabel beschrijft hoe de es zichzelf beter vond dan het riet, maar door een stormwind wordt ontworteld, terwijl het riet geen last heeft van de wind. De moraal van het verhaal leert dat…

Fabel van de egel en de slang

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gheeraerts (I), 1608, prent, RP-P-OB-5235

Een egel vraagt aan een slang of hij in de winter gebruik mag maken van zijn hol. De fabel beschrijft hoe de egel haar stekels de slang haar winterslaap verstoren. Uit De moraal van het verhaal leert men voorzichtig te zijn met liefdadigheid.

Fabel van de hazen en de kikkers

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gheeraerts (I), 1608, prent, RP-P-OB-5242

Zes hazen springen op en neer aan de oever van een beek, waarin kikkers zwemmen. De fabel verhaalt hoe op een keer de hazen werden opgeschrikt door de wind en van angst richting een beek renden. Door dit gedrag sprongen de kikkers in paniek het water in. Deze reactie gaf de hazen terug moed en…

Fabel van de gier en de nachtegaal

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gheeraerts (I), 1608, prent, RP-P-OB-5247

Een gier heeft een nachtegaal in zijn klauwen gevangen. De fabel beschrijft hoe de nachtegaal door een hongerige gier wordt gevangen. De nachtegaal smeekt om zijn leven en belooft voor de gier te zingen, maar zijn smeekbeden hebben geen effect. De moraal van het verhaal leert dat niets nooddruft in…

Fabel van de beer en de twee…

Aegidius Sadeler, naar Marcus Gheeraerts (I), 1608, prent, RP-P-OB-5254

Twee reizigers aangevallen door een beer. De ene reiziger is in een boom gekropen. De andere reiziger ligt op de grond en veinst zijn dood. De fabel beschrijft hoe twee reizende vrienden elkaar eeuwig trouw beloven. Bij de aanval van een beer laat de een de ander in de steek en klimt in een boom. De…