Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Nieuwjaarswens van de vuilnismannen…

Frederic Gijzen, 1810, prent, RP-P-1937-791

Nieuwjaarswens van de vuilnismannen en asophalers van Den Haag voor het jaar 1811. Vers in twee kolommen. Boven het vers een gezicht op een straat in Den Haag. Op de achtergrond de Grote Kerk.

Kaart van de veldslag bij Ekeren,…

anoniem, 1703, prent, RP-P-OB-83.166

Kaart van de veldslag bij Ekeren aan de Schelde tussen de Nederlandse troepen onder Jacob II van Wassenaer Obdam en de Fransen, 30 juni 1703. Vastgeplakt onder de prent een tekstblad met legenda en beschrijving van het verloop van de strijd in 4 kolommen in Nederlands en Frans.

Kaart van het gevecht bij…

anoniem, 1704, prent, RP-P-OB-83.180

Kaart met de gevechten bij Donauwörth tussen de Geallieerden en de Beiersen en Fransen, 2 juli 1704. Onder de plaat is een tekstblad geplakt met een beschrijving in 3 kolommen in het Nederlands.

Plan van de slag bij Wijnendale,…

anoniem, 1708, prent, RP-P-OB-83.293

Plattegrond van de slag op 28 september 1708 bij Wijnendale in West-Vlaanderen tussen de geallieerde troepen onder generaal-majoor Webb die een konvooi begeleidden en Franse troepen onder Graaf de la Mott. Vastgeplakt onder de plaat een blad met een relaas van het gevecht in 2 kolommen in het Frans…

Verklaring van de werking van een…

onbekend, naar Dirk van der Aa, 1794, prent, RP-P-OB-86.303

Blad over de werking van een nieuwe Franse semafoor of optische telegraaf, 1794. Rechts een voorstelling, links de uitleg in het Frans en Nederlands. Binnenzijde van een opengevouwen blad bedrukt op drie zijden.

Lijkstatie van Willem IV, 1752,…

Iven Besoet, 1752 - 1755, prent, BI-B-FM-084-0

Titelpagina voor de gebonden uitgave van de serie van 41 platen van de begrafenisstoet van stadhouder Willem IV te Delft op 4 februari 1752. Onder de titel een plaat met de wapens van de prins en prinses van Oranje, met twee leeuwen en vaandels.

Vers op een kolom ter nagedachtenis…

anoniem, 1759, prent, RP-P-OB-84.533

Vers op een kolom of zuil bekroond door een zon. De zonnestralen worden gevormd door alle deugdzame kenmerken van de overleden prinses. Naar aanleiding van het overlijden van prinses Anna van Hannover op 12 januari 1759. Het blad met een dikke zwarte rouwrand.

Begrafenisstoet van Willem IV…

Iven Besoet, 1752, prent, RP-P-OB-84.424B

De rouwstoet met de lijkwagen en doodskist van stadhouder Willem IV, begrafenis te Delft op 4 februari 1752. Rechterhelft van een grote voorstelling op twee bladen. Op het blad onder de plaat in de legenda de uitgebreide verklaring van de cijfers 1-56.

Indianen plukken tabak

Moyses van Wtenbrouck, 1622, prent, RP-P-1883-A-6996