uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

34 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Pieter van den Berge, 1713, prent, RP-P-OB-22.554

Vignet met huwelijkssymboliek. Een putto bindt op een altaar twee harten aan elkaar, eronder twee kussende zwanen, erboven twee duiven. Aan weerszijden branden vakkels die een banderole vasthouden met een tekst over trouw en liefde. Titelpagina uit een boek, op het verso een gedicht in boekdruk

Pieter van den Berge, 1697, prent, RP-P-OB-83.562

De jageres overwint de min. Embleem waarin Cupido zijn pogingen om een vrouw te raken opgeeft omdat zij te zeer bezig is met jagen. In een decoratieve omlijsting met Cupido's en jachthonden en netten. Gemerkt linksboven: pag: 48. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om…

onbekend Pieter van den Berge, 1694, prent, RP-P-OB-82.854

Bombardement van de Franse havenplaats Dieppe door de gecombineerde Engelse en Hollandse vloot, 22-23 juli 1694. De stad staat in brand. Op het blad onder de plaat gedrukt in 2 kolommen de beschrijvingen van de gebeurtenissen en de legenda's A-K in het Nederlands en Frans.

attributed to Pieter van den Berge, 1700, prent, RP-P-OB-82.929

Allegorie op de Grote Noordse oorlog en de vrede van Travendal gesloten tussen Denemarken en Zweden, 18 augustus 1700. Allegorie met Orpheus spelende op een viool tussen de dieren die de strijdende partijen symboliseren. Vooraan de Hollandse Leeuw. Bij de prent behoort een vers in twee kolommen.

weduwe A. Tangena anoniem, 1702, prent, RP-P-OB-82.974

Sterfbed van koning Willem III in het paleis te Londen, 19 maart 1702. De koning overlijdt aan de gevolgen van een val tijdens een jachtpartij op 4 maart. Het bed omringd door geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders en leden van de hofhouding. Rechts in een stoel koningin Anna. Op het blad onder de…

Pieter van den Berge, 1702, prent, RP-P-1912-299

Bezoek van Frederik I koning van Pruisen aan Amsterdam, 26 juli 1702. De koning wordt op het dek van een schuit voor een brug ontvangen door de burgemeesters De Roever, Witsen en Teylingen. Op het blad onder de plaat een vers.

Pieter van den Berge, 1697, prent, BI-B-FM-035-41

Het verdorde en stervende actieboompje. De Hoop bij een verdorde boom. In een decoratieve omlijsting met personificaties van de Hoop met ankers en bloemen. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om en onder de plaat staan vijf verzen. Prent in de gebonden eerste uitgave…

Pieter van den Berge, 1697, prent, BI-B-FM-076-40

Het actiescheepje van Madame Compagnie en Monsieur Bubbels raakt in zwaar weer. Embleem met een bootje op zee, in een omlijsting metvissen, zeewezens en twee in elkaar grijpende handen met een hart als teken van huwelijkse trouw. In het onderschrift een vers van vier regels. Linksboven sporen van…

Pieter van den Berge, 1697, prent, BI-B-FM-077-48

Bronwater als geneesmiddel voor de zieke Actionisten. Een jongetje, een slachtoffer van de windhandel, drinkt van het water uit de bron der vergetelheid. In een decoratieve omlijsting met watervallen. Gemerkt linksboven: pag. 14. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om…

Staten van Holland en West-Friesland Pieter van den Berge, 1695, prent, RP-P-1911-705

Huwelijksceremonie van Maximiliaan Emanuel, keurvorst van Beieren met Theresia Kunigunde prinses van Polen in een kerk te Wesel. De bisshop van Plotsko spreekt een zegen uit over het paar. Er zijn maar weinig toeschouwers aanwezig. Onder in de hoeken de portretbusten van bruid en bruidegom. Onder de…