Het door de windnegotie befaamde…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.580

Landschap aan de Mississippi met gevechten tussen indianen en europeanen. In de vier hoeken medaillons met voorstellingen van de gevolgen van de windhandel in een Nederlands gezin. Op het blad onder de plaat een onderschrift in twee kolommen. Prent 59 in de serie Tafereel der Dwaasheid met…

Titelpagina voor: Table des cartes…

Jacobus Harrewijn, 1712, prent, BI-B-FM-074-0

Titelpagina voor een gebundelde verzameling van plannen van veldslagen en steden vermaard in de Spaanse Successieoorlog: Table des cartes des Paysbas ... uit 1712. Met bovenaan een tabel van de 24 platen die samen een grote kaart van de Zuidelijke Nederlanden vormen (vakje 24 is ingevuld), onderaan…

John Law, de uitvinder van de…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.567

John Law, de uitvinder van de windnegotie, in zijn zegekar getrokken door twee Franse hanen. Rechts de schildwacht van de Mississippi in een toren, op de voorgrond de kreupele koerier van de Zuidzee-Compagnie. Gedrukt op het blad aan weerszijden van de plaat een vers in twee kolommen. Kopie naar…

Het verdorde en stervende…

Pieter van den Berge, 1720, prent, RP-P-OB-83.561

Het verdorde en stervende actieboompje. De Hoop bij een verdorde boom. In een decoratieve omlijsting met personificaties van de Hoop met ankers en bloemen. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om en onder de plaat staan vijf verzen. Prent 42 in de serie Tafereel der…

John Law, de uitvinder van de…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.566

John Law, de uitvinder van de windnegotie, in zijn zegekar getrokken door twee Franse hanen. Rechts de schildwacht van de Mississippi in een toren, op de voorgrond de kreupele koerier van de Zuidzee-Compagnie. Gedrukt op het blad aan weerszijden van de plaat een vers in twee kolommen. Prent 46 in de…

De jageres overwint de min, 1720

Pieter van den Berge, 1720, prent, RP-P-OB-83.562

De jageres overwint de min. Embleem waarin Cupido zijn pogingen om een vrouw te raken opgeeft omdat zij te zeer bezig is met jagen. In een decoratieve omlijsting met Cupido's en jachthonden en netten. Gemerkt linksboven: pag: 48. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om…

Titelprent voor het Tafereel der…

Jacob Folkema, naar Arnold Houbraken, 1720, prent, RP-P-OB-83.503

Titelprent met centraal een voorstelling waarin Vader Tijd een spiegel voorhoudt aan een jonge vrouw met een wereldbol. Hier omheen een omlijsting met dwergen, dieren en rolwerk met allerlei opschriften, gedrukt van een tweede plaat. Op het blad onder de plaat een vers in 5 kolommen. Prent 1 in de…

De laatste bazuin of het verrijzen…

Jan de Ridder, 1720, prent, RP-P-OB-83.599

Blad met twee prenten met tekst. Bij het Laatste Oordeel verrijzen de doden uit hun graven, in de wolken een engel met bazuin. Derde en vierde prent in een serie van acht prenten getiteld: De laatste bazuin of het verrijzen der doden, over de gevolgen van de actiehandel geplaatst in een christelijke…

Beleg van Bouchain, 1711

Jacobus Harrewijn, 1711, prent, BI-B-FM-074-58

Kaart van het beleg van Bouchain, belegerd en ingenomen door de Geallieerden onder generaal Fagel op 12 september 1711. Op het blad onder de prent is een tekst gedrukt met de titel en legenda A-&c. Onderdeel van een gebundelde verzameling van plannen van veldslagen en steden vermaard in de Spaanse…

Plan van de slag bij Wijnendale,…

Jacobus Harrewijn, 1711, prent, BI-B-FM-074-34

Plattegrond van de slag op 28 september 1708 bij Wijnendale in West-Vlaanderen tussen de geallieerde troepen onder generaal-majoor Webb die een konvooi begeleidden en Franse troepen onder Graaf de la Mott. Rechtsonder een cartouche met de legenda A-O in het Frans. Vastgeplakt onder de prent een…