Titelpagina van het pamflet van…

anoniem, 1610, prent, BI-B-FM-038

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: T'samensprekinghe, Vant recht der Coninghen, ofte Overheyt over haere Onderdanen, ende der Onderdanen plicht teghens haer, deur onderlinghe verbindinghe. De Batavier en…

Titelpagina van het pamflet: Aende…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-039

Spotprent met de gevangen vos en de vrije vossen. Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Aende Afgewekene Provintien van Hollandt, Zeelandt, etc. / Aenwysinghe opt vermaen vande verleyde ende overheerde…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1590 - 1599, prent, BI-B-FM-045

Titelpagina van een pamflet over de oorlog in Westfalen en de walvis van Berckhey, 1598. Kaart van het oorlogstoneel in Gelderland, Kleef en Munster, de moord op de graaf van den Broeck, de strijd rond Orsoy en Kalkar en onderaan de walvis gestrand bij Berckhey tussen Katwijk en Scheveningen.…

Titelpagina van het pamflet: Copie…

anoniem, 1598, prent, RP-P-OB-80.562

Allegorie op de bedriegelijke vredesvoorstellen door Spanje, 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Copie van seker Refereyn by de overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven / beroerende den Vrede. Met oock der Hollanders antwoorde rijms-wyse daer by ghevoecht. Een Spaanse…

Inwijding van de tempel van Salomo

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2088

Slag bij Nieuwpoort, 1600

anoniem, 1668 - 1670, prent, RP-P-OB-80.554

Krijgsman te paard met commandostaf in de hand, voor het gewoel van de veldslag. Voorgesteld is prins Maurits tijdens de slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600. Voorstelling op een titelpagina, bovenaan de titel, onderaan de spreuk: Sic itur ad adstra.

30 jaar Piet Clement

Sjoerd Bakker, in of voor 1988, portfolio, RP-P-2010-222-1413

Blauwe doos met 22 prenten in verschillende technieken van verschillende kunstenaars.

Brand in 's Lands Zeemagazijn, 1791

anoniem, 1791, prent, RP-P-OB-86.199

Blad met een voorstelling van de grote brand in 's Lands Zeemagazijn te Amsterdam op 6 juli 1791, gezien vanaf het IJ. Op het blad een vers in twee kolommen door 'Amsterdammer'. In decorative rand van fileten.

Beleg van Mainz door de Duitse…

anoniem, 1793, prent, RP-P-OB-86.287

Beleg van Mainz, in Franse handen, door de gecombineerde Duitse legers, 14 april - 23 juli 1793. Onderaan de legenda A-ZZ en 1-10.

Isaak zegent Jakob

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2024