Titelpagina van De Roomse…

anoniem, 1671, prent, RP-P-OB-12.803

Titelpagina van de Roomse Uilenspiegel, een boek met teksten uit verscheidene Rooms-katholieke legenden, met platen naar Samuel van Hoogstraten. Het was een traktaat tegen de katholieke kerk, geschreven door Jacobus Lydius. Onder de titel het drukkersmerk met de initialen ML.

Titelblad van 'Maniere van…

Jacob Savery (I), 1592, prent, RP-P-1886-A-10504

Titelblad van een juridische uitgave met een voorstelling van de Vijverberg en het Binnenhof te Den Haag. In de lucht boven Den Haag zijn twee engeltjes weergegeven die een cartouche vasthouden waarop 'S'graven haghe' staat. Boven de prent de titelgegevens, onder de prent het adres van de uitgever.…

Portret van Joost van den Vondel

Jan Lievens, 1727, prent, RP-P-1918-1761

Portret van de schrijver en dichter Joost van dan Vondel, ten halven lijve, met een rol papier in zijn handen. Een doorkijk naar een landschap met bomen op de achtergrond. Onder het portret een vierregelige tekst in het Latijn. Onder de prent een gedicht van Philip Zweerts gedrukt.

Schijn bedriegt, 1720

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-035-29

Theater waarop Bombario bellen blaast. Op de voorgrond winnaars en verliezers van de windhandel. Op het blad onder de plaat staat een vers in twee kolommen door Philadelphus. Prent in de gebonden eerste uitgave (304 B 10) van Het Groote Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of…

Mercurius ontwaakt, 1720

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-077-65

Mercurius op de grond liggend ontwaakt, een duivel met een geldzak zit op zijn rug. Hierbij verschillende omstanders op de voor- en achtergrond. Links het uithangbord van de herberg genaamd: Actie Koolpot. In de voorstelling een vers van vier regels en meerdere opschriften in het Nederlands. Gedrukt…

Vierde plaat van de watersnood na…

Jan Smit (II), 1741, prent, RP-P-OB-83.746

De vierde plaat van de watersnood na het doorbreken van de dijken bij de grote rivieren tussen Arnhem en Culemborg, december 1740 - januari 1741. Voorstelling van het gebied tussen de rivieren met alle dorpen en steden, op de voorgrond het droogmalen met een kettingmolen. Op het blad onder de plaat…

Spiegel der Reden voor de…

Jacobus Schijnvoet, 1720, prent, BI-B-FM-077-36

Spiegel der Reden voor de wanhopende Actionist. Een windhandelaar die op het punt staat zich met een dolk in de borst te steken wordt door de personificatie van de Reden een spiegel voorgehouden. Op de achtergrond houdt de Voorzichtigheid met een schild gemerkt Y (= het IJ te Amsterdam) de…

Nieuwjaarsprent van de schutterij…

David Coster, 1742 - 1743, prent, RP-P-OB-83.760

Nieuwjaarsprent van de schutterij De Oude Schuts of Voetboogdoelen van de stad 's-Hertogenbosch voor het jaar 1743. Embleem met Sint Joris die de draak doodt boven een gezicht op Den Bosch, links en rechts wapens, vaandels en de wapena van Den Bosch en Sint-Joris. Op het blad onder de plaat een vers…

Frederik Hendrik rijdt in…

anoniem, naar Salomon Savery, naar David Vinckboons (I), 1721, prent, RP-P-OB-83.626

Allegorische triomfantelijke intocht van Frederik Hendrik door een triomfpoort in Den Haag. Allegorie ter ere van de veroveringen van Den Bosch en Wesel door Frederik Hendrik in 1629. Triomfoptocht met de door Overwinning gekroonde stadhouder met de vrijheidslans staande in een strijdwagen, de…

Bronwater als geneesmiddel voor de…

Pieter van den Berge, 1720, prent, BI-B-FM-076-47

Bronwater als geneesmiddel voor de zieke Actionisten. Een jongetje, een slachtoffer van de windhandel, drinkt van het water uit de bron der vergetelheid. In een decoratieve omlijsting met watervallen. Gemerkt linksboven: pag. 14. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om…