Allegorie op de berechting van de…

Andries van Buysen (Sr.), naar Jan van Dijk, 1737, prent, RP-P-1937-189

De Amsterdamse bedrieger Aron Abrahams wordt gegeseld en gebrandmerkt. Naast hem in de hemel vrouwe Justitia met zwaard en weegschaal maar zonder blinddoek. Onder vier dieren die symbool staan voor 'de slechte Jood': een wroetend zwijn, een wolf in een bankkluis, een vos in een duiventil en een hond…

Lijkstatie van Willem IV, 1752

Jacobus Buys, 1752 - 1754, prent, RP-P-1939-1445

De lijkstatie van de begrafenis van Willem IV, prins van Oranje Nassau op 4 februari 1752 te Delft. Onderdelen van de stoet zijn genummerd van 1 -77, onder de voorstelling de legenda.

Titelpagina voor: Merope,…

Andries van Buysen (Sr.), 1746, prent, RP-P-1937-193

Titelpagina met tekst en vignet: naast een groot bijenkorf staan twee weeskinderen en een arme, oude man. De bijen zijn driftig in de weer. Boven hen zweeft Apollo in zijn zonnewagen. Met een omlijsting uit bladranken versiert met het wapen van de stad Amsterdam.

Interieur met vader die mes afpakt…

Cornelis Brouwer, naar Pieter Wagenaar (II), 1781, prent, RP-P-1935-1058

Interieur met gezin dat de maaltijd gebruikt aan tafel. De man is haastig van zijn stoel opgestaan waardoor deze is omgevallen en hij pakt een mes uit de hand van een protesterend klein kind. Boekillustratie bij een tekst over de rol van de vader in het huisgezin, behandelt onder de letter V.

Gezicht op Emden

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1904-303

Gezicht op de stad Emden. Op de voorgrond, buiten de stadsmuren, de zee. Een zeilschip probeert aan te leggen aan wal terwijl een roeiboot de zee trotseert. Boven het stadsgezicht een cartouche met de naam van de stad en het wapenschild. De prent heeft een Nederlands en Frans onderschrift.

Gezicht op Schiedam

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-AO-13-47B

Gezicht op de stad Schiedam. Op de voorgrond, buiten de stadsmuren, de rivier De Schie met een galjoen en een sloep. Boven het stadsgezicht een cartouche met de naam van de stad en het wapenschild. De prent heeft een Nederlands en Frans onderschrift.

Het vangen van panters

Daniël van den Bremden, 1624, prent, RP-P-1936-884

Een groepje jagers heeft zich in het bos verstopt. De jagers hebben bakken met stront aan bomen opgehangen. De stank heeft panters aangetrokken die proberen bij de bakken te komen. De panters zijn zo makkelijke prooi voor de jagers. Bladzijde uit een boek met tekst op recto en verso.

Silhouetportret van Jan Willem van…

Salomon Brenwald, ca. 1820 - ca. 1825, prent, RP-P-1909-682

Portret naar links van Jan Willem van Imbyze van Batenburg, ter gelegenheid van zijn verheffing in de adelsstand. Met een Nederlands vers van C.v.B. over Van Batenburgs Oranje trouw.

Gezicht op Muiden

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-AO-8-51

Gezicht op de stad Muiden. Op de voorgrond, buiten de stadsmuren, de Zuiderzee met vissersboten. Boven het stadsgezicht een cartouche met de naam van de stad en het wapenschild. De prent heeft een Nederlands en Frans onderschrift.

Gezicht op Iburg

Johannes de Broen (I), naar Johann Georg Rudolphi, 1671, prent, RP-P-1937-41

Een ruiter en een wandelaar op weg in een heuvelachtig landschap bij Bad Driburg. Gezicht op het dorp en de ruïne Iburg. Bladzijde uit een boek.