Portret van Gerbrand Adriaensz.…

Hessel Gerritsz, naar Willem Pietersz. Buytewech, 1622, prent, RP-P-1898-A-20571

Portret van Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdamse rederijker, toneelschrijver en dichter. Buste naar rechts. Boven de buste het motto van Bredero: ''t kan verkeeren'. Rondom het portret een lauwerkrans en Nederlandse dedicaties van de schrijvers S. Coster, J. Van den Vondel, P.C. Hooft en…

Vrouw bij een waterput

Jan van Halbeeck (mogelijk kopie naar), 1610 - ca. 1680, prent, RP-P-1937-880

Op een binnenplaats haalt een vrouw een emmer op uit een put. Een jongeman kijkt toe, leunend uit een venster. Rechtsachter is door een open deur een trap te zien. Onder de voorstelling een sonnet met erotische connotatie in het Frans.

De komeet van 1677

Jan Luyken, 1677, prent, RP-P-1896-A-19368-1

De komeet die zich in de maanden april en mei van het jaar 1677 in Nederland vertoonde. De komeet wordt door een groepje mensen waargenomen aan de nachtelijke hemel. Met gedicht van 14 regels.

Willem III legt de eed af als…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-79.267

Voorstelling en beschrijving van de benoeming van prins Willem III tot kapitein-generaal over de Nederlandse krijgsmacht. Getoond wordt het moment dat de prins de eed van trouw aflegt tegenover de griffier van de Staten-Generaal, Gaspar Fagel. Hierachter hangt een doek met een voorstelling van de…

Titelpagina voor het pamflet: De…

anoniem, 1672, prent, RP-P-OB-77.166

Titelpagina voor het pamflet: De vast-gekuypte Loevesteynsche ton aen duygen. Door den schrickelijcken Berghval van haer twee Princen, 1672. De toren van Babel als zinnebeeld van de overmoed en val van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, 20 augustus 1672.

Beleg van Maastricht, 1632

Claes Jansz. Visscher (II), 1633, prent, RP-P-AO-16-127

Grote samengestelde kaart van het beleg en de inname van Maastricht door het Staatse leger onder stadhouder Frederik Hendrik, 9 juni tot 21 augustus 1632. Kaart samengesteld uit zes bladen, drie links en drie rechts en twee losse tekstbladen.

Onderhandelingen tijdens de Vrede…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1986

La Motte-Gondrin opgehangen te…

Jean Perrissin, 1570, prent, RP-P-OB-78.770-15

La Motte-Gondrin opgehangen te Valenciennes, 25 april 1562. Boven wordt hij in zijn huis overvallen door soldaten, het huis wordt geplunderd en in brand gestoken, zijn lichaam wordt uit het raam gehangen. In het onderschrift de legenda A-H in het Frans. Genummerd: 13.

Spotprent op de oranjegezinden te…

Joannes Hulstkamp (toegeschreven aan), 1784 - 1786, prent, RP-P-OB-61.009

Oranjegezinden uit Rotterdam, onder wie Kaat Mossel naast een mosselwagen, trachten de prinsgezinde vlieger op te laten. Links zit de personificatie van de vrijheid met vrijheidslans boven de wapens van Zeeland, Utrecht, Amsterdam, Delft en Leiden, en houdt de vlieger aan de staart vast. Rechts van…

Masaniello's lijk wordt door de…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1984