Vrouw bij een waterput

Jan van Halbeeck (mogelijk kopie naar), 1610 - ca. 1680, prent, RP-P-1937-880

Op een binnenplaats haalt een vrouw een emmer op uit een put. Een jongeman kijkt toe, leunend uit een venster. Rechtsachter is door een open deur een trap te zien. Onder de voorstelling een sonnet met erotische connotatie in het Frans.

Ruzie om een buffelkadaver

Dirck Bosboom, 1681, prent, RP-P-1937-501

Leden van de bemanning van het VOC-schip Terschelling die op een eenzaam eiland voor Bengalen zijn gestrand maken ruzie om het vlees van een dode buffel. Twee mannen met messen staan tegenover elkaar.

Jupiter verschijnt met twee…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-82.996

Jupiter verschijnt aan de hemel samen met aartshertog Karel van Oostenrijk en Filips V aan een publiek te Madrid, 10 mei 1706. De god vraagt de aanwezigen welke vorst zij als koning willen. Op het blad onder de plaat een beschrijving van de gebeurtenissen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van…

Strooptocht van vier Hollandse…

anoniem, 1629, prent, RP-P-OB-81.226

Strooptocht van vier Hollandse schepen langs de Portugese kust onder leiding van commandeur Hendrick Dircksz Kleuter, juni 1629. De vier Hollandse schepen genaamd Haerlem, den Angolys, de Roo Leeuw en de Salemander voor anker bij Buarcos aan de Portugese kust. De bemanning roeit met sloepen naar de…

Het Duivelse Gevecht, 1693

anoniem, 1693, prent, RP-P-OB-82.838

Anti-katholieke spotprent. Een lutherse schaapherder Johan doodt een monnik verkleed als duivel en verjaagt de engel, 1693. Nachtscène met een herder die met zijn staf een als duivel verkleede man neerslaat, rechts wordt een engel door de herdershond verjaagd. Volgens het onderschrift voorgevallen…

La Motte-Gondrin opgehangen te…

Jean Perrissin, 1570, prent, RP-P-OB-78.770-15

La Motte-Gondrin opgehangen te Valenciennes, 25 april 1562. Boven wordt hij in zijn huis overvallen door soldaten, het huis wordt geplunderd en in brand gestoken, zijn lichaam wordt uit het raam gehangen. In het onderschrift de legenda A-H in het Frans. Genummerd: 13.

Spotprent op de vlucht van Jacobus…

Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-OB-79.350

Spotprent op de vlucht van Jacobus II naar Frankrijk, en zijn aankomst aldaar op Driekoningen (6 januari) 1689. Koning Lodewijk XIV omhelst Maria van Modena die met het ondergeschoven kind is gearriveerd. Rechtsvoor koning Jacobus II in kleding versierd met Jacobsschelpen. In het midden de jezuïet…

De twee zeeslagen op Schoonevelt,…

Romeyn de Hooghe (omgeving van), 1673, prent, RP-P-OB-79.425

De twee zeeslagen voor de Zeeuwse kust op de vlakte van Schoonevelt op 7 juni en 14 juni 1673. De slagen tussen de vloot van de Republiek onder De Ruyter en de gecombineerde Engels-Franse vloot onder Prins Rupert en graaf Jean d'Estrées. Bovenaan negen medaillons met portretten van de Franse koning…

Oproer te Den Haag, 1672

anoniem, naar Gaspar Bouttats, 1672, prent, RP-P-OB-77.129

Schermutselingen tussen soldaten en de burgerij te Den Haag, 1672. Scène uit het leven van Johan en Cornelis de Witt; onderdeel van een groep illustraties, genummerd: V. Vertooningh en vergezeld van een vers van 8 regels. Bedrukt op achterzijde met tekst in het Nederlands.

Willem III legt de eed af als…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-79.267

Voorstelling en beschrijving van de benoeming van prins Willem III tot kapitein-generaal over de Nederlandse krijgsmacht. Getoond wordt het moment dat de prins de eed van trouw aflegt tegenover de griffier van de Staten-Generaal, Gaspar Fagel. Hierachter hangt een doek met een voorstelling van de…