Kermiswens van de Amsterdamse…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1815 - 1816, prent, RP-P-OB-87.278

Deeze os, zo groot en vet hy is, /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-84.317

Zie, jeugd! den nyvren boer, niet…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-84.323

Ziet, kindren! afgebeeld een reeks…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-84.326

Deez' dieren, toonen zich als…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1770 - 1797, prent, RP-P-OB-84.318

Zie, jeugd! hoe deeze prent u biedt…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-84.324

Zie, Jeugd! hoe zich Urbaan…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-84.330

Dieren en planten

erven weduwe Cornelis Stichter, 1784 - 1813, prent, RP-P-OB-84.334

Elk doet wat hy verkiest in 't…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-84.315

De beeldtenis dier valsche Goden, /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1797 - 1813, volksprent, RP-P-1894-A-18636-1