Veldtocht van Frederik Hendrik door…

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-OB-79.474

Veldtocht van Frederik Hendrik brandschattend door Brabant, 13-20 mei 1622. Gezicht over Brabant in vogelvlucht met steden en de Staatse troepen onder Frederik Hendrik die door het land trekken. Links de aartshertogin Isabella zittend onder een baldakijn, drie knielende mannen presenteren haar een…

Beschrijving van de Spaanse letter…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2172

Folio C1r met een instructie van de Spaanse letter en een schrijfvoorbeeld getiteld: Fundamento della Letra Espanola Redondilla. Het blad maakt deel uit van een album.

Kort bericht van de lopende handen…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2180

Folio H1v met het vervolg van de beschrijving van de lopende Nederlandse schriften. Daaronder een schrijfvoorbeeld getiteld: Veranderinghe der Nederlandtscher loopende Letteren. Het blad maakt deel uit van een album.

Instructie bij het schrijven van de…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2179

Folio G2v met het vijfde vervolg van de instructie bij het schrijven van de Nederlandse letteren. Daaronder een schrijfvoorbeeld getiteld: Grondt ende fondament vande Nederlandtscher staende letter. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2176

Folio E2v met een beschrijving en een schrijfvoorbeeld van de Bastaerdt Letter, getiteld: Fondament vande Bastaert-letter. Het blad maakt deel uit van een album.

Spieghel der schrijfkonste, inden…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prentalbum, RP-P-1964-2114-TM-2182

Album met 71 voorstellingen en beschrijvingen in boekdruk op 78 albumbladen. Het gaat in hoofdzaak om kalligrafische schrijfvoorbeelden, met teksten in verschillende talen. De schrijfvoorbeelden verschenen onder de titel: Spieghel der schrijfkonste. Daarbij verschillende voorwoorden, drempeldichten,…

Allegorische voorstelling met Mars…

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1982-1223A

In het midden een cartouche met titel, geflankeerd door Mars (Arma) en Mercurius (Industria). Daarachter de vrouwelijke personificaties van de deugden Geloof, Liefde en Hoop. Onderaan het wapen van prins Maurits en acht provinciewapens. Bedrukt op achterzijde met tekst in het Latijn.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2181

Folio H2v met een beschrijving van de Engelse letter. Daaronder echter het schrijfvoorbeeld van de Franse letteren getiteld: Instruction methodique de la Lettre Francoyse. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2182

Folio H2r met een beschrijving van de Franse letteren. Daaronder echter het schrijfvoorbeeld van de Engelse letter getiteld: The English hand. De tekst vangt aan met een kleine initiaal D. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2175

Folio E1v met een beschrijving en een schrijfvoorbeeld van de Textur Letter, getiteld: Verdeelinghe vande Textur letter. De tekst vangt aan met een kleine initiaal K. Het blad maakt deel uit van een album.