Leer deez' spreuken te geleiden, /…

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-102.357

Blad met 36 verbeeldingen van spreekwoorden en wijze raad. Onder elke afbeelding een tweeregelig onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 82.

Deez' prent vertoond u, lieve…

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.762

Blad met 20 voorstellingen van militairen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 53.

Deez' zes paar schetsen in dit…

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.757

Blad met 12 voorstellingen van de twaalf maanden van het jaar en bijbehorende activiteiten. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 52.

Als gij, lieve kleinen, deez' prent…

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.728

Blad met 8 taferelen met kinderen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Rechtsboven genummerd: No. 38.

Alfabet

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.724

Blad met 8 voorstellingen van de letters (I-P) van het alfabet geïllustreerd met kinderen waarvan de namen met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een vers. Rechtsboven genummerd: No. 36.

Het schip van Piet-Hein

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.831

Blad met een grote voorstelling van het schip van Pieter Pietersz. Heyn. Onder de voorstelling een vers in drie kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 102.

Waakzaamheid en deugdsbetrachting,…

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.766

Blad met 4 voorstellingen van een strijd tussen een kat en muizen, en een strijd tussen een vos en kippen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 57.

Wilt g' u nog eens goed vermaken, /…

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.730

Blad met 12 voorstellingen van militairen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Rechtsboven genummerd: No. 39.

Wel hem, die 't vaderland meer dan…

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.771

Blad met 9 voorstellingen van figuren en taferelen uit de vaderlandse geschiedenis. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 60.

Amerika / Australie

P.C.L. van Staden, 1850 - 1870, prent, RP-P-OB-206.819

Blad met 15 voorstellingen van verschillende Amerikaanse en Australische paren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 92.