De Christelijke Ridder, 1689

Jan Luyken, 1689, prent, RP-P-1885-A-8630

De Christelijke Ridder. Allegorie waarin de Christelijke Ridder strijdt gewapend met zwaard en schild tegen de zonden en ondeugden als: Vlees, Wereld, Ongeloof, Wanhoop, Hoogmoed, Nijd, Onkuise Liefde, Gramschap etc. In de hemel een engel met een vlammend zwaard en putti die een lauwerkrans boven…

Jozef wordt door zijn broers in de…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2036

Jozefs zilveren beker wordt in de…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2041

Loterij van Grootebroek, 1694

Jan Luyken, 1694 - 1695, prent, RP-P-1940-251

Loterijprent voor de loterij gehouden voor de slachtoffers van de grote brand in het dorp Grootebroek (bij Enkhuizen) op 20 augustus 1694. Twee losse bladen met een voorstelling van de brand, deze staat zonder de plaatsnaam verkregen door middel van drukken met een cache, en een tekstblad met de…

Verschijning van een engel aan de…

Jan Luyken, 1747, prent, RP-P-OB-45.234

De verschijning van een engel aan Grietje Claes (of Klaas), een deugdzame weduwe wonend te Zaandam, op 14 april 1672. De voorstelling toont een interieur met de verschijning van de engel aan de vrouw die in haar bedstee ligt. De engel verzekert de vrouw dat God Nederland wel zal bewaren. Rondom de…

Esau verkoopt zijn…

Jan Luyken, 1706, prent, RP-P-1896-A-19368-2423

Lijkstoet trekt richting een kerk

Jan Luyken, 1711, prent, RP-P-1896-A-19368-2649