Het Hollandsch oorlogschip de…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-1996-210

Blad met 2 voorstellingen van oorlogsschepen. Boven het Hollands oorlogsschip de Admiraal de Ruiter, afgebeeld in liggend ovaal. Onder, eveneens in ovaal, het Engels oorlogsschip de Fortitude, onder bevel van admiraal Hyde Parker. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven:…

Komt hier nu kinders fyn en lees…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.561

Blad met 24 voorstellingen met elk vier gevleugelde dieren, zoals vogels, een uil, een vleermuis en een vlinder, de zgn. Groote Vogelkooi. Onder elke voorstelling de namen van de dieren. Genummerd linksboven: No. 9.

Daar ouders sterven de kind'ren…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.569

Blad met een grote voorstelling van een moeder op haar sterfbed. Haar zoontje staat naast het bed en omhelst en zoent zijn moeder. Voorstelling omgeven door ranken met bloemen en vruchten. Onder de voorstelling een vers. Genummerd rechtsboven: No. 20.

Af-beeldinge, hoedanig de kinderen…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.563

Blad met 13 voorstellingen van het leger van de twaalf stammen van Israël en belangrijke objecten uit het Jodendom, waaronder de ark des verbonds, een koperen pilaar en de gouden tafel. Onder elke voorstelling een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 12.

Het nieuw en vermaeckelyck…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1801, prent, RP-P-OB-201.487

Ganzenbordspel met vakjes genummerd van 1 tot en met 63. In enkele vakjes voorstellingen van ganzen. In het grote centrale vak de spelregels. Titel in de bovenmarge.

Geboorte van 's waerelds Heyland

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.614

Blad met 8 voorstellingen uit het leven van Christus, waaronder de geboorte van Christus, de besnijdenis en de vlucht naar Egypte. Onder elke voorstelling een bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 106.

De trap des ouderdoms

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.578

Een trap des ouderdoms: een parentrap. Op de treden van de trap, in de vorm van een brug, staan mannen en vrouwen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Onder de brug een voorstelling van het Laatste Oordeel. Op de poort de tekst: Bedenkt den dagh die niet verblyen mag. Linksvoor een putto met de tekst:…

Jongens wil je vreugd vermeeren,…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.583

Blad met 24 voorstellingen over het leven van de kwakzalver en grappenmaker Tetjeroen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd linksboven: No. 45.

Drie heren met steek

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.630

Drie heren naast elkaar. De middelste staat bij de andere heren op de tenen en heeft zijn handen in een mof. Ze dragen alle drie een steek. Onder de voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsonder: No. 122.

De jeugd werd hier gesticht, door…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-1993-182

Blad met 48 voorstellingen van momenten uit het menselijk leven van dopen tot trouwen. Onder elk plaatje een regel tekst. Genummerd linksboven: No. 42.