Het huis te Britten, de Hondsbosse…

Claes Jansz. Visscher (II), in of na 1610, prent, RP-P-OB-52.367

Gezicht op Amsterdam

Claes Jansz. Visscher (II), 1611, prent, RP-P-AO-20-22

Plattegrond van Gdańsk

Claes Jansz. Visscher (II) (atelier van), 1626 - 1652, prent, RP-P-1879-A-3655

De arminiaanse schans te Leiden,…

Claes Jansz. Visscher (II), 1618, prent, RP-P-OB-77.268

Uittocht van de remonstrantse…

Claes Jansz. Visscher (II), 1619, prent, RP-P-OB-77.327

Allegorie op de situatie in het…

Claes Jansz. Visscher (II), 1615, prent, RP-P-OB-79.942

Tekstblad bij de kaart van het…

Claes Jansz. Visscher (II), 1622, tekstblad, RP-P-AO-16-125B

Schermutseling bij het dorp Ter…

Claes Jansz. Visscher (II) (atelier van), 1622, prent, RP-P-OB-80.990

Waterpomp van Arent Smith met…

Claes Jansz. Visscher (II), 1621, prent, RP-P-OB-80.977

Tekstblad bij de prent van de…

Claes Jansz. Visscher (II), 1623, tekstblad, RP-P-OB-81.044B