Dijkdoorbraak buiten Zutphen, 1784

Mathias de Sallieth, naar H. Goblé, 1784 - 1785, prent, RP-P-OB-85.294

Dijkdoorbraak bij het zgn. Hoendernest, buiten Zutphen, 3 maart 1784. Op de voorgrond mensen in paniek bij de doorgebroken dijk, op de achtergrond de stad Zutphen.

Allegorie op de vlucht van de…

anoniem, 1763, prent, RP-P-OB-84.583

Allegorie op de vlucht van bankroetiers na de zware bankroeten op de Beurs te Amsterdam door de wissel-windhandel in het jaar 1763. Links de aankomst van de vluchtelingen in de vrijplaats Kuilenburg, rechts de aankomst van de koeschuit in Emden. Onder de plaat een vers in twee kolommen.

Vers op de dood van prinses Maria…

Hendrik Johan Arntzenius, 1765, tekstblad, RP-P-OB-84.601

Vers op het overlijden van Maria Louise, prinses van Oranje-Nassau op 9 april 1765. Memorievers in twee kolommen in het Latijn.

Allegorie op de zware bankroeten…

anoniem, 1763, prent, RP-P-OB-84.582

Allegorie op de zware bankroeten door de wissel-windhandel aan de Amsterdamse beurs in het jaar 1763. Een wagen met kooplieden ontvlucht de stad, andere berooide kooplieden blijven in paniek achter. Op de voorgrond een poort met twee medaillons en gebroken kettingen, links de droevige Mercurius,…

Allegorie op het herstel na de…

anoniem, 1763, prent, RP-P-OB-84.581

Allegorie op het herstel van Beurs te Amsterdam na de zware bankroeten door de wissel-windhandel in het jaar 1763. De beurs wordt met een bezem schoongeveegd, daarboven vallen vier kooplieden uit de wagen van Phaëthon uit de lucht, links Gerechtigheid, Mercurius en Hercules. Onder de plaat een vers…

Vaderlandsche spreekmanieren eeuwen…

W. & J. Hissink, 1823 - 1836, prent, RP-P-OB-207.142

Blad met 6 verbeeldingen van spreekwoorden. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 22.

Lieve kind'ren kan 't u strelen,…

weduwe H.J. Mellink, ca. 1700 - ca. 1899, prent, RP-P-OB-207.140

Blad met 2 voorstellingen van spelende kinderen. Onder elke voorstelling een vierregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: 19.

Menschen uit het daaglijks leven,…

W. & J. Hissink, 1823 - 1836, prent, RP-P-OB-207.138

Blad met 8 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals smid, kuiper, wagenmaker en schoenmaker. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: 16.

Kan het aan de jeugd behagen als zy…

Gerritsen & Hoetink, ca. 1700 - ca. 1899, prent, RP-P-OB-207.136

Blad met 12 voorstellingen van verschillende bezigheden, zoals sleeën, roeien en vissen. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 13.

Zie hier in dit achttal plaatjes, /…

W. & J. Hissink, 1823 - 1836, prent, RP-P-OB-207.139

Blad met 8 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals berentemmer en bakker. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: 18.