Gedicht aan David Roelands

Abraham van Pere, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-38(R)

Tekstblad met een gedicht getiteld: Aenden deught end' konst-rijcken scribent Mr David Roelands. De tekst begint met een gedecoreerde initiaal H. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Nederlandstalig sonnet

onbekend, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-6(R)

Tekstblad met een sonnet als drempeldicht in 't Magazin oft pac-huys. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal C. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Aan de lezer, pagina 3 van 4

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-5(V)

Tekstblad getiteld: Aenden const-lievenden leser, pagina 4 van 4. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Gedicht aan de berispers

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-2(V)

Tekstblad met een gedicht getiteld: Aenden traeghverbeterenden snellen berispers. Met als acrostichon: David Roelands. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Dedicatie aan de baljuw,…

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-3(R)

Tekstblad met een dedicatie aan de baljuw, burgemeesters, schepenen en raden van de stad Vlissingen, pagina 1 van 2. De tekst begint met een gehistorieerde initiaal M. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Aan de lezer, pagina 2 van 4

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-4(V)

Tekstblad getiteld: Aenden const-lievenden leser, pagina 2 van 4. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Album met kalligrafische…

Simon Frisius, naar David Roelands, naar Cornelis Dircksz. Boissens, na 1628, prentalbum, BI-1885-1329

Album met titelprent, tekstbladen en 65 schrijfvoorbeelden op 73 albumbladen. Het album bevat de titelprent, het voorwerk en 42 (van 44) schrijfvoorbeelden uit David Roelands' Magazin oft pac-huys der loffelycker penn-const, 1616. Toegevoegd is een schrijfvoorbeeld uit 1628, wellicht eveneens van…

Aan de lezer, pagina 3 van 4

David Roelands, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-5(R)

Tekstblad getiteld: Aenden const-lievenden leser, pagina 3 van 4. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Extract van een privilege

Staten-Generaal, 1616, tekstblad, BI-1885-1329-2(R)

Tekstblad met een extract uit de tekst van het privilege verleend door de Staten Generaal aan David Roelands voor het boek getiteld: t'Magazin oft pac-huys, gedateerd 6 december 1616. De tekst begint met een gedecoreerde initiaal D. Het tekstblad maakt deel uit van een album.

Nederlandstalig drempeldicht

onbekend, 1616 - 1617, tekstblad, BI-1885-1329-6(V)

Tekstblad met een drempeldicht voor 't Magazin oft pac-huys, getiteld: Op t'Exempel-boeck des schrijfs-constrijcken David Roelands. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal D. Het tekstblad maakt deel uit van een album.