Het leven van de H. Maria Magdelena

weduwe H. Bontamps, 1808, prent, RP-P-2009-996

Blad met een grote voorstelling van de boetvaardige Maria Magdalena in een landschap. In haar handen een opengeslagen boek, naast haar een zalfpot en een crucifix. Op de achtergrond een kerk. In de ondermarge een Bijbeltekst en gebed in twee kolommen.

Lam Gods

weduwe H. Bontamps, 1779 - 1936, prent, RP-P-1997-162

Blad met een grote voorstelling van het Lam Gods, in een ovaal met in de hoeken de symbolen van de vier evangelisten. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over het Lam Gods en de evangelisten.

De geboorte Christi. / Litanie aan…

weduwe H. Bontamps, 1808, prent, RP-P-OB-200.042

De aanbidding door de herders. Twee herders staan samen met Maria en Jozef rond de kribbe met het Christuskind. Op de achtergrond antieke ruïnes. Aan weerszijden en onder de voorstelling een gebed in boekdruk.

Levensbeschryving / van den / H.…

weduwe H. Bontamps, 1815, prent, RP-P-1985-92

De heilige Rochus staand met een pelgrimsstaf. Achter zijn benen ligt een hond met een appel in zijn bek. Rondom de voorstelling een Bijbeltekst en een gebed.

Litanie tot O.L.V. / van Lauretten

weduwe H. Bontamps, 1790, prent, RP-P-1985-93

Blad met 2 grote voorstellingen. Boven: de heilige Maria Lauretia in een raster. Onder: het kruis van Lotharingen. Rondom 51 kleine voorstellingen van figuren en voorwerpen. In de ondermarge een onderschrift.

Kinder wilt ge hoogduits leeren;…

weduwe H. Bontamps, 1779 - 1936, prent, RP-P-OB-200.043

Blad met 24 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren en figuren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 7.

De verryssenis / van / Christus

weduwe H. Bontamps, 1818, prent, RP-P-1989-186

Blad met een grote voorstelling van de verrijzenis van Christus. Christus met palmtak en omslagdoek, die opstijgt uit zijn graf. Op de voorgrond drie soldaten, waarvan twee zich afwenden en één zijn zwaard heft. Aan weerszijden Bijbeltekst en gebed in boekdruk.

Een loflied voor een liefde

Aad de Haas, 1981, map, RP-P-2009-287

Map met vijfentwintig linoleumsneden, een titelpagina en een lijst met prenttitels.

Titelpagina voor: Een loflied voor…

Jules Kockelkoren, 1981, titelpagina, RP-P-2009-287-1

Titelpagina met introductietekst.

Inhoudsopgave voor: Een loflied…

Jules Kockelkoren, 1981, inhoudsopgave, RP-P-2009-287-2

Lijst van prenttitels.