uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

136 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Everard Meyster, 1668, prent, RP-P-1938-276

Een vos met een mijter op het hoofd berijdt een paard. In de staart van de vos een slang en naast hem een lam. De vos houdt zijn voet op een rijksappel. Naast zich heeft hij een schild met een ooievaar, symbool voor de stad Den Haag. Wellicht een satirische prent op het bedrijven van politiek.…

Crispijn van de Passe (I), 1616, prent, RP-P-1898-A-20616

Portretten van Jan van Wely en zijn beide moordenaars Jan de la Vigne en Jan van Parijs. Rechts op de achtergrond begraven de moordenaars het lijk van Jan van Wely. Links op de achtergrond het radbraken van de moordenaars. Onder de prent een gedicht in boekdruk in het Nederlands dat verwijst naar…

Crispijn van de Passe (I), 1615, prent, RP-P-OB-16.063

Portret van Lodewijk Gunther, prins van Nassau-Siegen. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. In de marge een tweeregelig lofdicht in het Latijn. Op de versozijde boekdruk in het Nederlands.

Jan van de Velde (II) , Jan Jansz Starter, Jan Amelisz, 1623, prent, RP-P-1884-A-7656

Pamflet waarop het belang van de de eensgezindheid onder de Nederlanders onder het bewind van Maurits wordt aangegeven. Er wordt gepleit voor eensgezindheid, eendracht en verzoening tussen de godsdiensten in de Verenigde Nederlande in 1623. Twee putti dragen boeken en prenten aan (onderschrift:…

Dirck van Ackersdijck Gijsbert van Zijll, 1657, tekstblad, RP-P-OB-50.005

Johannes Broedelet François van Bleyswijck, 1744, prent, RP-P-OB-83.820

Embleem van het Schildersgenootschap te Utrecht bij het jubileum van het honderdjarig bestaan, 24 februari 1744. Op het blad onder de plaat een vers op het jubileum.

Jan Amelisz anoniem, 1623, prent, RP-P-OB-81.018A

De drie hoofdrolspelers in de samenzwering tegen Maurits, Hendrick Danielsz Slatius, Reinier van Barnevelt en Adriaen Adriaensz van Dijck. Op de achtergrond in het klein de samenzwering in een tent met duivels, arrestatie, vlucht en executies. Onder de voorstelling de samenspraak tussen een boer en…

L. Zasius Jan Amelisz, 1625, tekstblad, RP-P-OB-81.112B

Tekstblad voor het Monument voor de Nassause Oorlog, 1625. Verklaring van de letters a-q op het monument, 1-68 op de begrafenisstoet en verzen en beschrijvingen van de vier actes.

Crispijn van de Passe anoniem (I), 1615, tekstblad, RP-P-1983-45-6(V)

Een tekst in het Latijn en het Frans over een prent met een voorstelling van de Sibille van Cumae. Dit blad maakt deel uit van een album.

Crispijn van de Passe anoniem (I), 1615, tekstblad, RP-P-1983-45-1(V)

Bovenaan een inleiding in het Latijn gericht aan de lezer. Daaronder een tekst in het Latijn en het Frans over een prent met een voorstelling van de Delfische Sibille. Dit blad maakt deel uit van een album.