De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

O jeugd! gy ziet hier ernst en…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-84.239

Zomer- en wintervreugd

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-84.241

Afbeelding van de Buiten-Amstel /…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-84.240

Duifjes en Willemyntjes…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-84.355

Afbeelding van de nieuwgebouwde…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1771 - 1804, prent, RP-P-OB-84.244

Het daaglyks werk der…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1771 - 1804, prent, RP-P-OB-84.246

Het Hollandsch oorlogschip de…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-1996-210

Beschouw dit kinderspel tot uw…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-84.243

Het meest, ô jeugd! dat gy hier…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-84.237