Portret van de advocaat Johan van…

Salomon Savery, naar Wybrand de Geest (I), 1652, prent, RP-P-1905-1687

Interieur van een rechtbank

J. Hermans, 1635, prent, RP-P-OB-55.374

Vele mannelijke figuren in een interieur van een rechtbank. Aan weerszijden van de voorstelling twee zuilen met daarboven de titel en een portret van de schrijver naar rechts binnen een cartouche. Daarboven twee engelen met de attributen van de waarheid en de rechtvaardigheid: een spiegel,…

Bijvoegsel van de Leeuwarder…

P. Koumans Smeding, 1825, tekstblad, RP-P-OB-87.478

Bijvoegsel bij de Leeuwarder Courant van 11 maart 1825 waarin het bericht over het houden van een tweede algemene tentoonstelling van de voortbrengselen van Nationale Nijverheid binnen de stad Haarlem en vergezellende loterij in juli 1825. Blad bedrukt op beide zijden.

Beschrijving van de begrafenis van…

Abraham Ferwerda, 1765, tekstblad, RP-P-OB-84.598-5(V)

Tekstblad met in drie kolommen een deel van de beschrijving van de lijkstatie. Gemerkt op de andere zijde middenonder: A. Onderdeel van de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765.

Beschrijving van de begrafenis van…

Abraham Ferwerda, 1765, tekstblad, RP-P-OB-84.599-2(R)

Tekstblad met in drie kolommen een deel van de beschrijving van de lijkstatie. Gemerkt rechtsonder: B. Onderdeel van de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765.

Beschrijving van de begrafenis van…

Abraham Ferwerda, 1765, tekstblad, RP-P-OB-84.598-5(R)

Tekstblad met in drie kolommen een deel van de beschrijving van de lijkstatie. Gemerkt middenonder: A. Onderdeel van de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765.

Begrafenisoptocht van Willem…

Sixtus Regnier Arumtsma, 1666, tekstblad, RP-P-OB-81.920

Begrafenisoptocht van Willem Frederik, graaf van Nassau-Dietz, in Leeuwarden op 6 januari 1665. Tekstblad met twee keer vijf kolommen tekst. Eerste tekstblad in een ensemble van 25 ongemonteerde genummerde platen en twee tekstbladen die samen een lange fries vormen.

Beschrijving van de begrafenis van…

Abraham Ferwerda, 1765, tekstblad, RP-P-OB-84.598-6(V)

Tekstblad met in drie kolommen een deel van de beschrijving van de lijkstatie. Gemerkt op de andere zijde rechtsonder: B. Onderdeel van de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765.

Beschrijving van de begrafenis van…

Abraham Ferwerda, 1765, tekstblad, RP-P-OB-84.599-1(V)

Tekstblad met in drie kolommen een deel van de beschrijving van de lijkstatie. Gemerkt op de andere zijde middenonder: A. Onderdeel van de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765.