Beroald

Simon Frisius (verworpen toeschrijving), 1622, prent, RP-P-1905-5735

Gosso Ludigman

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5747

Haron Ubbo

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5730

Magnus Fortema

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5742

Maximiliaan I

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5759

Diocarus Segon

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5723

Titus Bojocalus

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5728

Juw Dekama

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5754

Plattegrond van Franeker

anoniem, 1652, prent, RP-P-AO-2-37-2

Plattegrond in vogelvluchtperspectief. Linksboven het wapen van Friesland. Rechtsonder cartouche met opdracht en het familiewapen van Jan Antonides van der Linden. Onderaan in het midden de titel met het wapen van Franeker en twee vrouwfiguren. Rechtsonder legenda. Op verso Nederlandse tekst.

Ubbo

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5729