Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Omslag voor de twee portretten van…

Ludwig Gottlieb Portman (verworpen toeschrijving), 1805, tekstblad, RP-P-OB-65.686

Op de voorzijde de titel in het Nederlands. Daaronder de prijzen van de prenten en de namen van de uitgevers. Op de achterzijde een verklarende tekst van de uitgevers, in zestien regels in het Nederlands.

Kaart van het beleg van Den Bosch…

anoniem, 1629, prent, RP-P-OB-81.198

Kaart van Den Bosch en omgeving tijdens het beleg door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629. Rechts de forten Isabella en Sint-Anthonie, onderaan fort Pettelaer. Vastgeplakt onder de voorstelling een tekstblad met 4 kolommen tekst met een beschrijving van het…

Beleg van Schenckenschans (eerste…

Willem Hondius, 1635, tekstblad, RP-P-OB-81.382D

Eerste tekstblad behorend bij de kaart van het beleg van het door de Spanjaarden op 28 juli 1635 bij verrassing ingenomen fort Schenckenschans door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, sinds 30 juli 1635. Blad met 4 kolommen tekst in het Nederlands, met de legenda's A-Z en 1-50. Eerste…

Gedrukt bericht van de ontdekte…

Ludolph Breeckevelt, 1638, tekstblad, RP-P-OB-81.431

Gedrukt bericht van de ontdekte samenzwering om Maastricht aan de Spanjaarden te verraden, 1638.

Beleg van Schenckenschans (tweede…

Willem Hondius, 1635, tekstblad, RP-P-OB-81.382E

Tweede tekstblad behorend bij de kaart van het beleg van het door de Spanjaarden op 28 juli 1635 bij verrassing ingenomen fort Schenckenschans door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, sinds 30 juli 1635. Blad met 4 kolommen tekst in het Nederlands, met de legenda's A-Z en 1-50. Eerste…

Theater te Den Haag voor het…

Iven Besoet, naar Pieter de Swart, 1749, prent, RP-P-OB-84.050

Gezicht op en plattegrond van het grote theater opgericht in de Hofvijver te Den Haag voor de illuminatie (11 juni 1749) en het vuurwerk (13 juni 1749) ter ere van de in oktober 1748 gesloten Vrede van Aken. Het theater was ontworpen door hofarchitect Pieter de Swart. Op het blad onder de plaat de…

Praalbed van prins Willem IV, 1751

Iven Besoet, 1751, prent, RP-P-OB-84.197

Gezicht in de zaal met verschillende bezoekers bij het praalbed van de op 22 oktober overleden prins Willem IV en waarop hij gedurende de maanden november en december van het jaar 1751 opgebaard heeft gelegen. Op het blad onder de plaat staat een beschrijving van de zaal met het bed van parade in…

Tekstbladen bij de platen van het…

François Changuion, 1752, tekstblad, RP-P-OB-84.191

Twee dubbelgevouwen bladen met op acht ongenummerde bladzijden de begeleidende teksten bij de vier platen van het praalbed waarop de op 22 oktober overleden prins Willem IV gedurende de maanden november en december van het jaar 1751 opgebaard heeft gelegen. Onderaan een drukkersvignet.

Verklaring bij de prenten van het…

Anthoni de Groot en Zoonen, 1749, tekstblad, RP-P-OB-84.053

Tekstblad met de verklaring bij de prenten van het vuurwerk op het grote theater in de Hofvijver te Den Haag, op 13 juni 1749 afgestoken ter ere van de Vrede van Aken gesloten op 18 oktober 1748. Bij de verklaring horen een voorstelling van het vuurwerk en een plattegrond van het theater.