Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Tekstblad behorende bij: Apollo's…

Jan van den Bergh, 1743, tekstblad, RP-P-1938-265

Verklaring van de titelpagina behorende bij Apollo's kermis-gift, deel 2, 1743.

Dido liggend op een wolk

Christian Friedrich Fritzsch, 1766, prent, RP-P-1938-1123

Dido ligt omringd door bloemen naakt op een wolkendek, op haar buik rusten twee vogels. Door de wolken steken bliksemschichten naar beneden.

Allegorie op de geboorte van de…

Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland, naar Mattheus Verheyden, 1748, prent, RP-P-OB-46.844

Allegorie op de geboorte van Willem V, prins van Oranje, 8 maart 1748. Centraal de personificatie van het Eeuwig Bestuur met het kind in de armen, omringd door alllerlei allegorische figuren, goden en godinnen, links de Nederlandse Maagd. Rechts groeien verstrengeld in een vaas de Oranjeboom en de…

Putto bij een offerzuil

Johannes Fredericus Lange, naar Leonardus Temminck, naar Bernard Anthonie Fallée, 1801, prent, RP-P-1905-5815

Een putto staat met een lauwerkrans naast een offerzuil, op de voorgrond liggen een masker, lier en een boek. Het ronde kader van de voorstelling wordt gevormd door de Ouroboros: de slang die zich in eigen staart bijt.

Putto bij een offerzuil

Johannes Fredericus Lange, naar Leonardus Temminck, naar Bernard Anthonie Fallée, 1801, prent, RP-P-1935-1042

Een putto staat met een lauwerkrans naast een offerzuil, op de voorgrond liggen een masker, lier en een boek. Het ronde kader van de voorstelling wordt gevormd door de Ouroboros: de slang die zich in eigen staart bijt.

Decoraties voor het huis van de…

Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland, naar Mattheus Terwesten, 1748, prent, RP-P-OB-46.845

Decoraties opgesteld voor het huis van de raadsheer Van der Mieden in Den Haag ter gelegenheid van de doop van prins Willem V op 11 april 1748. Vier grote panelen (chassinetten) en twee kleinere panelen met geschilderde allegorische voorstellingen over het erfelijk bestuur van de prinsen Willem IV…

Brief over het verloop van de…

Gerard Callenburgh, 1704, tekstblad, RP-P-OB-79.416

Brief over het verloop van de zeeslag voor Malaga tussen de Engels-Hollandse en Franse vloot, 24 augustus 1704. Brief van lieutenant-admiraal Gerard Callenburg aan de Staten-Generaal waarin hij verslag doet van de zeeslag, geschreven op 5 september 1704 aanboord van het schip Katwyck.

Brief van de overwinning in de…

Isaac Burghoorn, 1639, tekstblad, RP-P-OB-76.944

Pamflet in de vorm van een brief van de overwinning in de zeeslag bij Duins tussen de Spaanse vloot onder bevel van Antonio de Oquendo en de Staatse vloot onder Maarten Harpertsz. Tromp, 21 oktober 1639. Tekst in 2 kolommen, afgesloten met: Hellevoetsluis / 28 oktober 1639. In de kantlijn enkele…