De Slagttyd

Johannis Waleson, 1782 - 1828, prent, RP-P-OB-200.018

Blad met 12 voorstellingen van het fokken, slachten en bereiden van koeien en varkens. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 55.

O Jeugd! gy ziet hier ernst en…

W. van Bergen, 1809, prent, RP-P-OB-200.006

Blad met 12 voorstellingen van verschillende bezigheden, zoals hengelen, spelen met de jojo en kippen voeren. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 3.

Deez' Kermis-Prent bevat veel…

Broese & Comp., 1828 - 1850, prent, RP-P-OB-88.055

Kermisprent, blad met twaalf voorstellingen van kermisvermaak. Onder elk plaatje een vierregelig versje. Genummerd rechtsboven: No. 9. Ca. 1828-1850.

Ziet hier, ô lieve jeugd die 't…

Johannis Waleson, 1828 - 1853, prent, RP-P-OB-200.176

Blad met 25 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met voorwerpen, dieren en figuren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 25.

Al is hier de oude Jan, op 't…

Broese & Comp., 1828 - 1853, prent, RP-P-OB-200.140

Blad met 24 voorstellingen uit het leven van Jan de Wasser, een man die van zijn vrouw Griet, die de broek aan heeft, al het huishoudelijk werk moet doen. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 1.

In deze prent, ô jonge lien / Kunt…

Broese & Comp., 1828 - 1853, prent, RP-P-OB-200.152

Blad met 36 voorstellingen van voorwerpen, zoals een Bijbel, een bijenkorf, een luchtballon, een lampet en een trommel. Onder elke voorstelling een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 6.

Deez' prent leert u, ô lieve Jeugd!…

F.B. Hollingerus-Pypers, 1815 - 1825, prent, RP-P-OB-200.241

Blad met 20 voorstellingen van straatverkopers, zoals een fruitverkoper, een aardappelenverkoopster en een visverkoopster. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 5.

Zie in deez' prent de vrolijkheid,…

F.B. Hollingerus-Pypers, 1815 - 1825, prent, RP-P-OB-200.239

Blad met 24 voorstellingen uit het leven van Saartje Jans de keukenmeid. In de eerste scènes werkt zij als keukenmeid, maar wordt ontslagen omdat zij teveel van de dure turf gebruikt voor het koken. Daarna wordt zij soldaat. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 61.

Dit ras van vog'len, dat gij hier,…

W. van Bergen, 1818 - 1828, prent, RP-P-OB-200.020

Blad met 12 voorstellingen van vogels, zoals een zwaan, een uil en een duif. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 56.

Het meest ô jeugd! dat gy hier'…

W. van Bergen, 1818 - 1828, prent, RP-P-OB-200.013

Blad met 16 voorstellingen van verschillende kinderspelen, zoals spelen met poppen, hoepelen en vliegeren. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtboven: No. 51.