Uittocht van de remonstrantse…

Claes Jansz. Visscher (II), 1619, prent, RP-P-OB-77.327

Spotprent op de uittocht van de remonstranten uit 's-Gravenhage op 6 juli 1619 na de veroordeling door de Synode. De voorstelling toont een lange stoet van negen wagens die door het landschap trekt. De samenspraak tussen twee boeren genaamd Kees en Joost, die linksonder in de prent staan, is…

Rechtveerdighe Sifte, 1618

anoniem, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1618, prent, RP-P-OB-77.299

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. Rechts staan prins Maurits, graaf Willem Lodewijk en graaf Ernst Casimir, links leden van de Staten-Generaal aan een zeef waar Van Oldenbarnevelt en twee anderen, aangeduid als 'vergift', doorheen vallen. Boven Justitia en de wapens van Maurits en de…

Titelprent van het pamflet: Den…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.290

Titelprent van het pamflet 'Den Arminiaenschen Dreck-waghen Gheheel Naer het leven afghebeelt ghelijck de Letters binnen uytwijsen sullen', uit 1618. De voorstelling is baseerd op de grote anonieme prent van 'D'Arminiaensche dreckwagen' (FM 1352). Nieuw is de toevoeging van de Onnozelheid die onder…

Spotprent op de arminianen

Claes Jansz. Visscher (II) (verworpen toeschrijving), 1623, prent, RP-P-OB-2508

Spotprent op de arminianen (remonstranten). Een onthoofd mens loopt met zijn hoofd tussen zijn benen, met geketende benen op krukken en geleid door een schorpioen, kreeft, vleermuis en mol. Boven de hals symbolen van wereldse justitie. Gedrukt op het blad onder de plaat een vers en de legenda A-N in…

Spotprent op de Spaanse haan, 1645

anoniem, 1645, prent, RP-P-OB-81.568

Spotprent op de Spanjaarden, 1645. Een Spaanse haan wordt de veren gesnoeid door Franse, Hollandse en Portugese hanen. In de lucht een Turkse valk en een valk uit Granada. Op de grond liggen pluimen die verwijzen naar steden die Spanje al eerder verloren heeft. Onder de prent is een tekstblad…

Spotprent op Willem V, 1786

anoniem, 1786, prent, RP-P-OB-85.544

Spotprent op stadhouder Willem V, 1786. De prins afgebeeld als een zwijn dat drinkt uit een bak met Bourgogne wijn en tegelijkertijd spuugt, de stads- en burgerrechten vertreedt en urineert op de Unie. Op het blad onder de plaat een vers van 18 regels.

Lofbazuin op het verwerpen van de…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.621

Lofbazuin op het verwerpen van de windhandel of actienegotie door de Staten van Friesland, 15 oktober 1720. Blad met een spotvers op de actionisten met bovenaan drie voorstellingen van een trompetter op een toren, een bijenkorf en een wapen met een dubbelkoppige adelaar. Behoort tot de groep van…

T' Arminiaens Kapproen

Claes Jansz. Visscher (II), 1620, prent, RP-P-OB-80.920

Het Arminiaans Kaproen. Spotprent op de overgang van Petrus Bertius, remonstrants hoogleraar aan de universiteit van Leiden, tot het Roomse geloof, 20 juni 1620. Bertius knieldend krijgt van een nar en een monnik met ezelsoren een zotskap op het hoofd. Links een kramer met boekjes en prenten, rechts…

De Roomse Roffel-Podt

anoniem, 1620, prent, RP-P-OB-80.921

De Roomse roffelpot. Spotprent op de verliezen van de paus en de Duitse keizer Ferdinand II en op de voordelen van Frederik, koning van Bohemen. De keurvorst van Saksen trekt een kar met een kooi met de kaalgeplukte adelaar, bovenop zit de paus met een rommelpot. Hierbij een groepje muzikanten met…

Samenspraak tussen een prinsgezinde…

anoniem, 1787, prent, RP-P-1911-574

Spotprent op de patriotten met een samenspraak tussen een prinsgezinde en een zogenaamde patriot, 1787. Bovenaan een orangist met vaandel "Vivat Orangie"en een patriotse schutter bij een wachthuisje. Op het blad onder de plaat twee kolommen tekst met de samenspraak. Versierd met fileten. Zie…