Apotheose van Maarten Tromp, 1653

Michiel Mosijn, 1654, prent, RP-P-OB-76.949

Apotheose van Maarten Tromp, gedood op 10 augustus 1653 tijdens de zeeslag bij Terheide. De admiraal gezeten in een vurige strijdwagen, gemend door de Dood, boven zee waar het gevecht plaatsvindt. Onder de prent is een blad vastgeplakt met een vers gedrukt in twee kolommen over de dood van tromp in…

Allegorie op de bloeiende staat van…

Jan Saenredam, 1602, prent, RP-P-OB-80.653

Allegorie op de bloeiende staat van de Republiek, 1602. Gezicht in het bos met prins Maurits aan het hoofd van een jachtpartij waarbij de opbrengsten van de jacht worden aangeboden aan de Nederlandse Maagd als personificatie van de verenigde Nederlanden. Rechts de stoet jagers waaronder Frederik…

Tekstblad bij de allegorie op de…

Abraham Allard, 1710, tekstblad, RP-P-OB-83.318B

Tekstblad bij de allegorie ter ere van de overwinningen door de Republiek in het jaar 1709 met een beschrijving van de veldtocht in de Nederlanden in 1709 in het Nederlands en Frans, met een verklaring van de cijfers 1-15 in de voorstelling

Allegorie op de situatie in het…

Claes Jansz. Visscher (II), 1615, prent, RP-P-OB-79.942

Allegorie op de situatie in het land tijdens het Bestand, 1615. De Hollandse Maagd zittend in de Hollandse Tuin met de Hollandse Leeuw, in de handen de vrijheidslans en de bundel van zeven pijlen. De omheining rust op een voetstuk aangeduid als: Den Waren Hoecsteen. Ter weerszijden personificaties…

Portret van Frederik Hendrik ter…

anoniem, 1629, prent, RP-P-OB-81.240

Portret van Frederik Hendrik ter ere van de veroveringen van 's-Hertogenbosch en Wesel, 1629. Borstbeeld van de stadhouder onder een boog van oranjetakken. Onder het portret twee plattegronden van 's-Hertogenbosch en Wesel. Aan weerszijden en onder de plaat met de voorstelling verzen en een…

Tekstblad bij de allegorie op de…

Daniel de Lafeuille, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.254B

Tekstblad behorend bij de allegorie op de overwinningen behaald door de Geallieerden op de Fransen in het jaar 1706. Tekst in 2 kolommen Nederlands en 2 kolommen Frans.

Blad met zinnebeelden ter ere van…

anoniem, naar Sébastien Leclerc (I), 1674, prent, RP-P-OB-77.062

Blad met links een Franse zinnebeeld met de Franse koning, waarin hij zich vergelijkt met de zon en waarin de Nederlandse Leeuw overwonnen wordt, met begeleidende verzen vervaardigd ter gelegenheid van de Franse campagne in 1672. Rechts een Nederlandse zinnebeeld met de strijdvaardige prins Willem…

Allegorie op de aanstelling van…

Jan Smit (II), 1747, prent, RP-P-OB-59.589

Allegorie op de aanstelling van prins Willem IV tot stadhouder van de Republiek, mei 1747. Willem IV in triomfwagen getrokken door de Nederlandse Leeuw treedt de Hollandse Tuin binnen, begeleid door Minerva, Vrijheid en Voorzichtigheid. In de lucht de Faam en Mercurius, rechts de Waarheid in de…

Allegorie op het einde van het…

anoniem, 1621, prent, RP-P-OB-80.975

Allegorie op het einde van het Twaalfjarig Bestand, 1621. Links de Nederlandse Maagd in de Hollandse Tuin, centraal de omvallende piramide van het Bestand dat tevergeefs door monniken met stokken wordt gestut. Hierbij staan Mars en Victoria. Rechts ligt Treves op haar sterfbed, hiervoor strooit…

Allegorie op de gevangenneming van…

anoniem, 1623, prent, RP-P-OB-81.026

Allegorie op de gevangenneming van de samenzweerders tegen Maurits, 1623. In de Hollandse Tui staan de gevangengenomen geketende samenzweerders. Links kroont Rhetorica de Rechtvaardigheid, rechts een optocht van Liefde en Hoop gevolgd door negen muzen. Orpheus speelt op een cello, de Hollandse Leeuw…