Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.962

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. De zondvloed, Noach zendt een raaf uit, Hagar en Ismaël en Abraham en het offer van Isaak. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 3.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.984

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. De opwekking van het dochtertje van Jaïrus, Christus en de apostelen tijdens een storm op zee, de aankomst van de drie heilige vrouwen bij het graf van Christus en Petrus en Johannes bij het lege graf van Christus. Onder elke…

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.944

Blad met 4 voorstellingen van plaatsen en verhalen uit het Nieuwe Testament. Bethlehem, de drie wijzen zien een ster, Jeruzalem en de bruiloft te Kana. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 2.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.943

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. Johannes de Doper predikt tot de menigte, de aanbidding door de herders, de drie wijzen bij Herodes en de vlucht naar Egypte. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 1.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.952

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. De zondvloed, Noach zendt een raaf uit, Hagar en Ismaël en Abraham en het offer van Isaak. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 2.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.976

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. De Via Dolorosa (straat in Jeruzalem welke Christus aflegde met het kruis), de drie wijzen bij Herodes, Johannes de Doper predikt tot de menigte en de aanbidding door de herders. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst.…

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.953

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Jakob ontmoet Rachel bij de bron, Jakobs verbond met Laban, Jozef en de farao en de beker wordt gevonden in de zak van Benjamin. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 6.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.971

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. De processie met de ark rondom Jericho, de Gibeonieten misleiden Jozua, de roeping van Samuel en de dood van Eli. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 11.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.966

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Jakob ontmoet Rachel bij de bron, Jakobs verbond met Laban, Jozef en de farao en de beker wordt gevonden in de zak van Benjamin. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 6.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.974

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. David wordt door Natan bestraft, David treurt om de dood van zijn zoon Absalom, de stervende David liggend in bed met zijn zoon Salomo aan zijn zijde en Salomo en de koningin van Seba. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst.…