Hier siet gy af-gebeeld / ô jeugd /…

Erven Hendrik van der Putte, 1770 - 1794, prent, RP-P-1998-390

Blad met 24 voorstellingen van de handelingen der apostelen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 70.

Dees dieren van verscheyden aard /…

Erven Hendrik van der Putte, 1765 - 1799, prent, RP-P-OB-84.264

Blad met 24 voorstellingen van allerlei verschillende dieren (viervoeters, zoogdieren), van de leeuw tot het paard. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 48.

De jeugd werd hier gestigt / door…

Erven Hendrik van der Putte, 1765 - 1799, prent, RP-P-OB-84.358

Blad met 48 voorstellingen van het leven vanaf de doop tot aan het huwelijk. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: 50.

Nieuwe figuren uyt het Oude…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.361

Blad met 16 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Onder elke afbeelding een vierregelig vers en een verwijzing naar de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd midden boven: 115.

Za tamboer slaat u trom en pyper…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.262

Blad met een grote voorstelling van een tamboer en een fluitspeler, staande aan weerszijden van de spruitende oranjeboom waaraan het wapen van prins Maurits hangt. Bovenaan ook de wapens van Holland en Buren. Onder de voorstelling twee zesregelige verzen in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: *3.…

Franse vorstin

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.362

Portret van een staande Franse vorstin, gevat in een omlijsting van bloemenranken.

Kinders ziet hier de vryagie eens…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.265

Blad met 16 voorstellingen van de vrijage van de arme Krelis en Maartje van Oostzaan. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: *59.

Kermis prys

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.359

Blad met een grote voorstelling van een gilde-os (ook kermisos of prijsos genoemd), in omlijsting met bladranken en dieren. Onder het dier een tweeregelig vers. Genummerd midden boven: 72.

Masiton met al zijn gekken / Kunnen…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.360

Blad met 36 voorstellingen van Masiton en allerlei koddige personages, acrobaten, buitenlanders, toneelspelers etc., het zgn. Spel van Maxton. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: *73.

Vaandrig en tamboers der burgery…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.263

Blad met een grote voorstelling van twee tamboers en een vaandeldrager, staande voor de oranjeboom waaraan het wapen een prins van Oranje-Nassau hangt. Bovenaan ook de wapens van Holland en Amsterdam. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in twee kolommen. Genummerd linksboven: No. 35.