Arminiaanse slang met de…

anoniem, 1623, prent, RP-P-OB-81.016

De Arminiaanse slang met de portretten van Johan van Oldenbarnevelt en de in 1623 gearresteerde samenzweerders tegen Maurits. In het midden de gebroken Arminiaanse boom en de bloeiende Oranjeboom beschermd door de personificaties van Religie en Rechtvaardigheid en het stralende licht Gods. In de…

Gedenkteken voor Johan Diederich…

Marten Houtman, 1783, prent, RP-P-1907-3159

Twee allegorische figuren bij een grafmonument. De godsvrucht wordt gepersonifieerd door een engel met vlam op het hoofd, die wijst naar een lichtstraal. De vriendschap wordt verbeeld door een wenende vrouw met een schedel onder haar voet en een lauwerkrans en enkele boeken op de grond naast haar.…

Gedenkteken voor Johan Diederich…

Marten Houtman, 1783, prent, RP-P-1937-995

Twee allegorische figuren bij een grafmonument. De godsvrucht wordt gepersonifieerd door een engel met vlam op het hoofd, die wijst naar een lichtstraal. De vriendschap wordt verbeeld door een wenende vrouw met een schedel onder haar voet en een lauwerkrans en enkele boeken op de grond naast haar.…

Gedenkteken voor Johan Diederich…

Marten Houtman, 1783, prent, RP-P-1878-A-1066

Twee allegorische figuren bij een grafmonument. De godsvrucht wordt gepersonifieerd door een engel met vlam op het hoofd, die wijst naar een lichtstraal. De vriendschap wordt verbeeld door een wenende vrouw met een schedel onder haar voet en een lauwerkrans en enkele boeken op de grond naast haar.…

Zoölogie-spel

gebroeders van der Post, naar Grüneveld, prent, RP-P-OB-77.394

Spel in de vorm van een cirkel met genummerde vankjes van 2 tot en met 117, met gewervelde en ongewervelde dieren. Op het middenveld vier jachttaferelen. In de hoeken rond de cirkel afbeeldingen met dichtregels van Cats.

Thronus Justitiae duodecim…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Joachim Wtewael, 1606, prentalbum, BI-1893-3554

Album met dertien voorstellingen op veertien albumbladen. Het album bevat de serie: Thronus Justitiae. Na een titelpagina volgen dertien voorstellingen die betrekking hebben op de rechtspraak en de positie van de rechter. Er zijn Bijbelse voorbeelden van rechtspraak, klassieke voorbeelden en…

Plechtigheden, geestelyke…

anoniem, 1727, prent, RP-P-2016-946

Titelpagina en verso verklaring van titelprent.

Stadhouder Willem III en Maria…

Romeyn de Hooghe, 1700, prent, RP-P-1988-17

Stadhouder Willem III en zijn vrouw Maria Stuart staan hand in hand te midden van mythische figuren, zoals Prometheus (geketend op de voorgrond), de Afgunst (met slangenhaar), Ceres (met hoorn des overvloeds), Bacchus (met druivenranken) en Mercurius (met caduceus). Links onderin soldaten bij een…

Maria Stuart overhandigt Willem III…

Jacobus Baptist, 1698 - 1700, prent, RP-P-1988-11

Maria Stuart overhandigt Willem III een commandostaf. Ze staan met gevolg voor een schouw met het wapen en de wapenspreuk van de Oranjes. Op de voorgrond staan rechts en links mythologische figuren. Rechts boven Pag. 44 genummerd.

Het leger van Willem III verslaat…

Jacobus Baptist, 1698 - 1700, prent, RP-P-1988-12

Willem III te paard voert zijn leger aan. Rechts op de voorgrond de vluchtende vijanden. Vanuit de hemel worden Willems troepen gelauwerd. Rechts boven Pag. 92 genummerd.