Afbeeldsel der jongheid / Tableau…

Mindermann & Co., 1814 - 1848, prent, RP-P-OB-202.004

Blad met 9 voorstellingen van kinderspelen en bezigheden, waaronder dansen, soldaatje spelen en vliegeren. Onder elke afbeelding een onderschrift in het Nederlands en in het Frans.

Aanmaning tot de jeugd / Exhoration…

Schalekamp & Van de Grampel, 1806 - 1837, prent, RP-P-OB-201.954

Blad met 15 voorstellingen van verschillende figuren en bezigheden, waaronder een vrouw met paraplu, een kat die een muis vangt en een vrouw die piano speelt. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsonder: No 68.

Nieuw letter-spel voor kleine…

Erve H. Rynders, 1800 - 1854, prent, RP-P-OB-201.965

Blad met 25 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsonder: N. 62.

Huisselijke bedrijven / Ouvrages…

Erve H. Rynders, 1800 - 1854, prent, RP-P-OB-201.962

Blad met 3 horizontale rijen met in totaal 12 voorstellingen van huishoudelijke taken, waaronder naaien, strijken en koken. Genummerd rechtsonder: No. 49.

De ijdelheid van 's werelds…

Hendrik Numan, 1800 - 1833, prent, RP-P-OB-201.809

Blad met 2 voorstellingen van spelende kinderen. Boven trekken twee kinderen een meid op een kar vooruit. Onder bouwt een meid een kaartenhuis. Onder elke afbeelding een vierregelig vers in het Nederlands en in het Frans. Genummerd midden boven: (N. 161. B.).

Fransche artillerie / Artillerie…

Erve Wijsmuller, 1828 - 1913, prent, RP-P-OB-201.936

Blad met 2 horizontale rijen met voorstellingen van Franse militairen rond een canon en te paard. Een bovenschrift in het Nederlands en in het Frans in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: n. 95. B.

Kinderschrik / Crocquemitaine

J.A. Aldag, 1851 - 1880, prent, RP-P-OB-201.870

Blad met 12 voorstellingen van meneer en mevrouw Croquemitaine, de Franse boemannen die kinderen angst aanjagen. Onder elke afbeelding een onderschrift in het Nederlands en in het Frans. Genummerd midden boven: 125B.

La danse sur la corde / De dans op…

Mindermann & Co., 1814 - 1848, prent, RP-P-OB-201.916

Blad met 20 voorstellingen van koorddansers. Onder elke voorstelling een onderschrift in het Frans en in het Nederlands. Genummerd rechtsonder: No. 107.

Huisselijke bedrijven / Ouvrages…

Erve H. Rynders, 1800 - 1854, prent, RP-P-OB-201.960

Blad met 3 horizontale rijen met in totaal 12 voorstellingen van huishoudelijke taken, waaronder naaien, strijken en koken. Genummerd rechtsonder: No. 65.

Mejuffer Alida, wiens zinnen, /…

Erve Wijsmuller, 1828 - 1913, prent, RP-P-OB-201.805

Blad met 16 voorstellingen over het leven van Alida die trouwt met een schoorsteenveger. Onder elke afbeelding een vierregelig vers in het Nederlands en een tweeregelig vers in het Frans. Genummerd midden boven: (N. 166. B.).