Het spel van de reis om de wereld

Gebroeders Koster, 1876, prent, RP-P-OB-201.578

Rond bordspel met twee concentrische cirkels met in totaal 80 genummerde vakjes met voorstellingen van dieren, steden en personages uit het verhaal. Centraal een landkaart met de door Mr. Phileas Fogg gemaakte reis en spelregels. In de hoeken allerlei reclameteksten.

Tentoonstelling van Nationale…

Jan Hendrik Heymans, 1852, prent, RP-P-OB-88.937

Gezicht in een zaal van de Tentoonstelling van Nationale Nijverheid van Nederland en Overzeese gebieden, gehouden in het gebouw Musis Sacrum te Arnhem, 17 juli - 5 september 1852. In een omlijsting versierd met het wapen van Arnhem, vignetten met attributen van landbouw, nijverheid, kunsten en…