Allegorie op het huwelijk van…

Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland, 1767, prent, RP-P-OB-84.667

Allegorie op het huwelijk van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen op 4 oktober 1767. Blad met tien allegorische voorstellingen of emblemen op het huwelijk, aangeduid met de letters a-h. Op het blad onder de prent een uitleg van de emblemen en enkele verzen in het Frans.

Extra editie van de 's Gravenhaegse…

Stephanus de Groot, 1760, krant, RP-P-OB-84.553

Extra editie van de 's Gravenhaegse Courant van 8 maart ter gelegenheid van het huwelijk van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg met prinses Carolina in de Grote Kerk te Den Haag op 5 maart 1760. Rechtsboven genummerd: No. 29. Tekst met een beschrijving van de huwelijksceremonie in drie kolommen.…

Adres van Pieter Linthorst aan het…

Pieter Linthorst, 1799, tekstblad, RP-P-OB-86.696

Adres van volksvertegenwoordiger Pieter Linthorst gehouden in de tweede kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek op 16 mei 1799. Uitgesproken bij de behandeling van een rapport over de organisatie van constitutionele gezelschappen. Tekstblad in goud en zwart op zijde. Tekst…