Gevaren van rijkdom

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1563, prent, RP-P-1982-9

Op een zegewagen troont Koningin Geld (Regina Pecunia). Haar linkerhand rust op een wereldbol, terwijl ze met haar rechterhand het hoofd van Roofmoord (Latrochinium) probeert te bedekken met haar mantel. Roofmoord doorboort een hart met een mes. De kar wordt getrokken door Gevaar (Periculum) en…

Aankondiging van de portretten van…

Jacob Folkema, in of voor 1753, tekstblad, RP-P-OB-52.197

Twee aan weerszijden bedrukte tekstbladen met houtsneden, dienend als aankondiging van de uitgave van de portretten van Jacoba van Beieren en Frank van Borselen, vervaardigd door prentmaker Jacob Folkema.

Titelpagina voor Willige Wysheijd,…

Gillis van Scheyndel (I), 1644, prent, RP-P-1894-A-18386

Titelpagina voor het boek "Willige Wysheijd", met een allegorische bruiloft. Op de voorgrond een gedekte tafel waar putti aan zitten en links twee palmbomen met schilden.

Uitstorting van de Heilige Geest

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646, prent, RP-P-2015-17-22-4

Op de bovenste verdieping de leerlingen van Christus. Boven hen zweeft de duif van de Heilige Geest. De prent maakt deel uit van een album.

Petrus geneest zieken met zijn…

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646, prent, RP-P-2015-17-23-5

Centraal in de voorgrond de apostel Petrus. Rondom hem allemaal zieken en bezetenen. Zij hopen dat Petrus' schaduw op hen zal vallen en hen zal genezen. Samen met Petrus genezen de andere apostelen de zieken en drijven zij geesten uit. De prent maakt deel uit van een album.

Stefanus voor de hogepriester

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646, prent, RP-P-2015-17-24-1

Stefanus wordt voor de hogepriester geleid. De apostel beschuldigt hem en de andere schriftgeleerden Christus te hebben vermoord. Stefanus wordt weggeleid en in de achtergrond door de Joden gestenigd. Op de voorgrond een hond. De prent maakt deel uit van een album.

Petrus geneest Eneas

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, Maarten van Heemskerck, in of na 1629 - in of voor 1646, prent, RP-P-2015-17-24-6

De apostel Petrus geneest de verlamde Eneas in Lydda. Hij zegent hem en beveelt hem op te staan uit in bed. De prent maakt deel uit van een album.

Zondeval met vrouwelijke slang

Christoffel van Sichem (II), naar Jan Saenredam, Hendrick Goltzius, in of voor 1646, prent, RP-P-2015-17-29-1

Eva biedt Adam een appel aan van de boom der kennis van goed en kwaad. Rond een tak van de boom is de slang gekronkeld die het gezicht van een vrouw heeft. Rondom de boom enkele dieren (kat, hond, geit en papegaai). De prent maakt deel uit van een album.

Red ons uit de greep van het kwaad

Christoffel van Sichem (II), naar Johannes Wierix, Maarten van Heemskerck, in of voor 1646, prent, RP-P-2015-17-41-4

Uitbeelding van de zevende zin van het gebed van het Onze Vader. Mensen bidden richting de hemel. Ze worden door engelen met zwaaden bevrijdt van het kwaad. Stralen schijnen vanuit de hemel op hen. Links worden drie mensen door duivelen belaagd. De prent maakt deel uit van een album.

Paulus wekt Eutychus terug tot…

Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, Jan van der Straet, 1629 - 1646, prent, RP-P-2015-17-106-2(V)

Eutychus, een jongen die gestorven is door uit een raam te vallen, wordt door apostel Paulus opnieuw tot leven gewekt. Boven de voorstelling een titel. Eronder zes versregels en een verwijzing naar Handelingen 20: 9-12. De prent maakt deel uit van een album.