Allegorie op de kroning van Willem…

Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-OB-79.336

Allegorie op de kroning van Willem en Maria als koning en koningin van Groot-Brittannië, 21 april 1689. Het echtpaar zittend voor een gedrapeerd gordijn, scepters in de hand. Links enkele toeschouwers, op de achtergrond het paleis van Whitehall te Londen. Onderaan het wapen van Groot-Brittannië en…

De twee zeeslagen op Schoonevelt,…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), 1673, prent, RP-P-OB-79.276

De twee zeeslagen voor de Zeeuwse kust op de vlakte van Schoonevelt op 7 juni en 14 juni 1673. Grote voorstelling van de slagen tussen de vloot van de Republiek onder De Ruyter en de gecombineerde Engels-Franse vloot onder Prins Rupert en graaf Jean d'Estrées. Bovenaan medaillons met portretten van…

Uittocht van het Franse leger uit…

Romeyn de Hooghe (omgeving van), 1673, prent, RP-P-OB-79.281

Uittocht van het Franse leger uit Utrecht, 1673. Het Franse leger verlaat op 23 november 1673 de stad Utrecht met meeneming van 15 gijzelaars. Op de achtergrond de stad met de Dom, op de voorgrond trekt de stoet langs ruïnes. Onder de voorstelling 2 kolommen tekst met de namen van de gijzelaars en…

Beleg van Grave door Willem III,…

Romeyn de Hooghe (mogelijk), 1674, prent, RP-P-OB-79.306

Beleg en verovering van Grave door Willem III, 25 juli tot 29 oktober 1674. De beschietingen van de stad gezien vanuit de positie van de belegeraar. Bovenaan aan weerszijden van de titel medaillons van Willem III en Rabenhaupt. Prent met los tekstblad met in 3 kolommen een chronologische…

Hier heb je agt stuks raare…

Hendrik Numan, 1830 - 1860, prent, RP-P-1998-394

Blad met 8 voorstellingen van verschillende figuren, zoals een fluit speler, een man zonder voeten en een vrouw die door een toeter zingt. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksboven: No. 121.

Zegen-zang, / Op de…

S. & W. Koene, 1781 - 1800, prent, RP-P-1998-391

Huwelijk van Carel Georg August, erfprins van Brunswijk, en Frederica Louisa Wilhelmina, prinses van Oranje Nassau, waaromheen twee erezuilen en twee vignetten. Onder de afbeelding een vers in vier kolommen.

Cirkelvormige acrostichon op het…

Cornelis Koen, 1788, prent, RP-P-OB-85.943

Cirkelvormige acrostichon op het herstel van prins Willem V in 1787. De eerste letters van de versregels vormen samen de volledige naam van stadhouder Willem V. In het middem een vignet van twee mannen met Oranjevlaggen bij de Hollandse Tuin.

Naamlijst van gedeputeerden present…

anoniem, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.922

Boekje van acht bladzijden met de namen van de gedeputeerden van patriotse genootschappen en sociëteiten present op de algemene provinciale vergadering gehouden te Amsterdam op 24 en 25 augustus 1787. Twee dubbelgevouwen bladen met gaatjes voor de touwtjes waarmee de bladen ingebonden zijn geweest.

Verklaring bij de Allegorie op het…

Joseph Vitez, 1787, tekstblad, RP-P-OB-77.564B

Tekstblad met een verklaring van de voorstelling van de prent met de allegorie op het herstel van stadhouder Willem V in 1787. Uitleg in vier punten gevolgd door de prijzen van de verschillende drukken van de prent. Onderaan met pen is de naam van een uitgever Trop geschreven.

Begrafenisbriefje voor de…

anoniem, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.998

Begrafenisbriefje met de uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis op 8 december 1787 van Johannes Rannink, aanvoerder van de bijltjes, de opstandige Oranjegezinde Amsterdamse scheepstimmerlieden die op het eiland Kattenburg in opstand kwamen tegen het patriotse stadsbestuur, en die sneuvelde…