34 resultaten gevonden


Marcus Willemsz. Doornick Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-55.170

Blad met verschillende voorstellingen van het beleg van Groningen tussen juli en augustus 1672. Boven een plattegrond van de stad met de posities van de belegerende troepen. In het midden een kaartje van de stad en directe omgeving op een leeuwenhuid geflankeerd door de personificaties van…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-77.040

Voorstelling en beschrijving van de benoeming van prins Willem III tot kapitein-generaal over de Nederlandse krijgsmacht. Getoond wordt het moment dat de prins de eed van trouw aflegt tegenover de griffier van de Staten-Generaal, Gaspar Fagel. Hierachter hangt een doek met een voorstelling van de…

Marcus Willemsz. Doornick, 1673, prent, RP-P-AO-3-26A

Blad met een voorstelling en beschrijving van de verovering van Coevorden op 30 december 1672 op de troepen van de bisschop van Munster, door de troepen onder leiding van Karl Rabenhaupt. Genummerde details worden in de legenda onder de voorstelling verklaard. Hieronder een beschrijving van het…

Marcus Willemsz. Doornick, 1667, tekstblad, RP-P-OB-76.634B

Tekstblad bij de prent van de beëdiging van de Vrede van Breda door de Engelse en de Nederlandse gedelegeerden op 31 juli 1667 waarmee een eind kwam aan de Tweede Engelse Oorlog. Tekst in 4 kolommen met een verklaring bij de scènes A-K.

Marcus Willemsz. Doornick anoniem, 1672, prent, RP-P-OB-82.174

De slag bij Solebay op 7 juni 1672 tussen de Hollandse vloot onder Michiel de Ruyter en de Engels-Franse vloot onder de hertog van York en de vice-admiraal Jean II d'Estrees. Onder de voorstelling is een blad geplakt met een beschrijving van de gebeurtenissen in drie kolommen. Op het eind van de…

Marcus Willemsz. Doornick anoniem, 1666, prent, RP-P-OB-82.345

Plattegrond van Londen waarop is aangegeven het deel van de stad dat verwoest is tijdens de grote brand van 12-15 september 1666. Linksboven een inzet met het plan voor de herbouw. Onderaan een inzet met een gezicht op de brandende stad bij nacht. Onderaan teksten in 2 kolommen in het Nederlands, 2…

Marcus Willemsz. Doornick anoniem, 1673, prent, RP-P-OB-77.336

Kaart van de Nederlanden en delen van de omringende landen. Op de kaart is de grens aangegeven tot waar de vijandelijke Franse en bisschoppelijke troepen in de jaren 1672-73 zijn opgerukt. Boven de kaart zijn in zee de zeeslagen uit de jaren 1672-1673 voorgesteld. Linksonder de cartouche met de…

Marcus Willemsz. Doornick Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-79.269

Blad met verschillende voorstellingen van het beleg van Groningen tussen juli en augustus 1672. Boven een plattegrond van de stad met de posities van de belegerende troepen. In het midden een kaartje van de stad en directe omgeving op een leeuwenhuid geflankeerd door de personificaties van…

Marcus Willemsz. Doornick anoniem, 1670, prent, RP-P-AO-20-41

Boven: AMSTELREDAM. Onder: Amsterdam eerst bewoont van vissers (...) begonnen Ao 1658, dat de stat nog d'helft vergroot / Legenda 1-20. // Korte Beschrijvinge der voornaemste Gebouwen der / Stadt Amsterdam, tot dienst der Vreemdelingen (...) t' Amsterdam, by Marcus Doornick, Boeck-verkooper op de…

Marcus Willemsz. Doornick, 1673, prent, RP-P-OB-77.207

Blad met een voorstelling en beschrijving van de verovering van Coevorden op 30 december 1672 op de troepen van de bisschop van Munster, door de troepen onder leiding van Karl Rabenhaupt. De plaat is verkleind en de legenda voor de genummerde details ontbreekt bij deze staat van de prent. Onder de…