Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Portret van Karel V van Habsburg,…

onbekend, 1556 - 1674, prent, RP-P-1908-1254

Portret van keizer Karel V, met kroon en rijk geborduurde, met bont gevoerde mantel. In de ene hand houdt hij een groot zwaard, in de andere een rijksappel. Hij staat naast een voetstuk, waarop de helm van zijn harnas ligt. Het voetstuk is gedecoreerd met zijn wapenschild. De achtergrond biedt zicht…

Portret van Don Juan van Oostenrijk

Christoffel van Sichem (I), in of voor 1601, prent, RP-P-OB-15.603

Portret van Don Juan van Oostenrijk, landvoogd van de Nederlanden. Hij houdt een commando-staf in de hand. Onder de prent in het Latijn zijn naam en functie.

Portret van Don Luis de Requesens y…

Christoffel van Sichem (I), in of voor 1601, prent, RP-P-OB-15.615

Portret van Don Luis de Requesens y Zunega. Hij draagt een met bont gevoerde korte mantel en houdt een commandostaf in de hand. Onder de prent in het Latijn zijn naam en functie.

Portret van Albrecht, aartshertog…

Christoffel van Sichem (I) (kopie naar), in of voor 1690, prent, RP-P-1908-713

Portret van Albrecht, aartshertog van Oostenrijk en landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Hij draagt een commando-staf in de hand. Onder en boven de prent tekst in boekdruk.

Portret van Karel I, koning van…

onbekend (kopie naar), in of voor 1690, prent, RP-P-1910-453

Portret van Karel I, koning van Engeland met commando-staf in de hand.

Portret van Menno Simons

Christoffel van Sichem (I), 1555 - 1624, prent, RP-P-1982-24

Portret van Menno Simons, steunend op een kruk. In zijn hand houdt hij een opengeslagen boek met daarin het Bijbelvers 1. Cor. 3. Onder het portret een Nederlandstalige levensbeschrijving, rondom een brede ornamentele omlijsting. Daarin in twee cartouches zijn naam en het adres van Van Sichem.

Executie van de negen personen die…

anoniem, 1638, prent, RP-P-OB-81.428

Executies te Maastricht van de negen personen die samenzwoeren om Maastricht aan de Spanjaarden te verraden, 1638. Op een schavot wordt Claude de la Court gevierendeeld en zijn vrouw Angenes van Bovry onthoofd op 30 april 1638. In de hoeken portretten van de vier Roomse geestelijken die bij het…

Gedrukt bericht van de ontdekte…

Ludolph Breeckevelt, 1638, tekstblad, RP-P-OB-81.430

Gedrukt bericht van de ontdekte samenzwering om Maastricht aan de Spanjaarden te verraden, 1638.

Vertrek van het Spaanse garnizoen…

Claes Jansz. Visscher (II), 1641, tekstblad, RP-P-OB-81.503J

Vertrek van het Spaanse garnizoen uit Huis te Gennep op 29 juli 1641, na het beleg en de verovering van het Huis te Gennep door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 6 juni - 27 juli 1641. Tweede tekstblad bij de grote voorstelling van de uittocht van de Spaanse troepen in 4 bladen. Tekst in het…