Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Speelen van Cupido

Margareta van Bancken, 1690, prent, RP-P-OB-200.003

Blad met 24 voorstellingen van kinderspelen en bezigheden voorgesteld met Cupido's, zoals knikkeren, hoepelen en vissen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers.

Uitgeversprospectus 'Idée de la…

Antoine de Marcenay de Ghuy (verworpen toeschrijving), 1711 - 1734, uitgeversprospectus, RP-P-OB-69.604

Portret van Amalia van Solms

Wenceslaus Hollar, 1639, prent, RP-P-1906-2025

Portret van Amalia. Ze zit in een vertrek met in haar rechterhand een oranjetak. De drie Gratiën bieden haar palmbladeren aan. In de ondermarge twee kolommen met elk twee regels Franse tekst.

Ziet in deez kind'ren haar…

Johannis Waleson, 1806, prent, RP-P-OB-200.008

Blad met 9 voorstellingen van kinderen die worden beloond voor deugdzaam gedrag. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 9.

Beroepen en bezigheden

W. van Bergen, 1807, prent, RP-P-OB-200.010

Blad met 12 voorstellingen van verschillende beroepen en bezigheden, zoals mandenvlechten, roken en kaarten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 24.

O Jeugd! gy ziet hier ernst en…

W. van Bergen, 1818 - 1828, prent, RP-P-OB-200.015

Blad met 12 voorstellingen van verschillende bezigheden, zoals hengelen, spelen met de jojo en kippen voeren. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 53.

Beschouw in deze prent een aantal…

Johannis Waleson, 1862 - 1905, prent, RP-P-OB-200.022

Blad met 16 voorstellingen van militairen te paard. Onder elke afbeelding een naam en tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 57.

Nieuwjaarswens van de Amsterdamse…

Jacob Coldewijn, 1856 - 1857, prent, RP-P-OB-87.977

Nieuwjaarswens van de Amsterdamse waldiepers (baggeraars) voor het jaar 1857. Gezicht op een Amsterdamse gracht waar twee mannen in een schuit bezig zijn de gracht uit te diepen, een andere man haalt bij een huis geld op. Met een vers in twee kolommen. Namens de waldiepers Berkenrath en Homan.

Nieuwjaarswens van de Amsterdamse…

anoniem, 1848 - 1849, prent, RP-P-OB-87.927

Nieuwjaarswens van de Amsterdamse porders (wekkers) voor het jaar 1849. Gezicht op een Amsterdamse plein met een kerk en huizen waar een man en een vrouw aan huis geld ophalen. Met een vers in twee kolommen.