Interieur van het huis van Peter I…

Alexander Cranendoncq, 1809 - 1869, prent, RP-P-1905-4086

Ezophus leert en beveelt aan alle…

Monogrammist MAV (prentmaker), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-204.129

Blad met 24 voorstellingen uit de fabelen van Aesopus. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 35.

Aanschoud dees prent met aandagt al…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-204.131

Blad met 15 voorstellingen van de Franse tyrannie. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: 37.

Kinders beziet eens pertinent / Dat…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-204.136

Blad met 16 voorstellingen uit het leven van Christus, zoals de geboorte van Christus en het Laatste Oordeel. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 38.

Levendigen af-beeldzels van…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-204.167

Blad met 20 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, waaronder Adam en Eva die worden verdreven uit het paradijs en Jona die op het droge wordt geworpen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 75.

Ziet hier vertoond dier…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-204.179

Blad met 4 voorstellingen van een strijd tussen een kat en muizen, en een strijd tussen een vos en kippen. Onder de voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: *89.

Trap des ouderdoms

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-204.181

Een trap des ouderdoms: een parentrap. Op de treden van de trap, in de vorm van een brug, staan mannen en vrouwen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Onder de brug een voorstelling van het Laatste Oordeel. Op de poort de tekst: Bedenkt den dagh die niet verblyen mag. Linksvoor een putto met de tekst:…

't Alderbest dat daar is op aard /…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-204.186

Blad met 22 voorstellingen van verschillende aard, waaronder voorstellingen van Christus en de Emmaüsgangers, koning David die op zijn harp speelt en Maria met het Christuskind. Onder enkele afbeeldingen een onderschrift in boekdruk. Genummerd rechtsboven: 94.

Een zevental hoedanigheden / Ziet…

A. Robyn, 1806 - 1830, prent, RP-P-OB-204.198

Blad met een grote voorstelling van een trap der deugden. Een trap met zeven treden met daarop de personificaties van matigheid, sterkte, voorzichtigheid, gerechtigheid, liefde, hoop en geloof. Onder de voorstelling een vers in drie kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 201.

't Is alles wat gy ziet in deeze…

Johan Noman, 1806 - 1830, prent, RP-P-OB-204.201

Blad met 16 komische voorstellingen van figuren met grote en misvormde neuzen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 203.