Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Sjoerd Wiarda en Haring Haringsma,…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.649

Sjoerd Wiarda en Haring Haringsma, 14e en 15e potestaat van Friesland. Staande ten voeten uit, piek en zwaard in de hand. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Geen held, zoo dapper, kloek en…

Erve Wijsmuller, 1828 - 1913, prent, RP-P-1994-62

Blad met 8 voorstellingen van militairen van verschillende nationaliteiten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksonder: No. 76.

De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

Landschap

Domenico Qualglio, 1804 - 1810, prent, RP-P-2009-972-5

Prent maakt deel uit van vierentwintig etsen met landschappen en architectuurgezichten in origineel omslag.

Landschap

Domenico Qualglio, 1804 - 1810, prent, RP-P-2009-972-17

Prent maakt deel uit van vierentwintig etsen met landschappen en architectuurgezichten in origineel omslag.

Landschap

Domenico Qualglio, 1804 - 1810, prent, RP-P-2009-972-24

Prent maakt deel uit van vierentwintig etsen met landschappen en architectuurgezichten in origineel omslag.

Soldaat met geheven zwaard op het…

Pieter Wagenaar (II), 1782, prent, RP-P-OB-61.669

Allegorische voorstelling met een soldaat die op het punt staat een vrouw te doden. Met zijn ene hand houdt hij haar hals vast, in zijn andere hand zijn geheven zwaard. Achter hen een oude vrouw met een vaandel waarop een perzik(?).

Verklaring van de prent met de…

Johannes le Francq van Berkhey, 1775, tekstblad, RP-P-OB-84.901

Tekstblad met een gedrukte verklaring van het allegorische vignet met stadhouder Willem V als beschermheer van de universiteit, bij gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest van de oprichting van de Universiteit van Leiden, 8 februari 1775. Uitleg in versvorm, binnen een ornamentale rand van fileten. Op…

Putto bij standbeeld van Minerva

Jan Gerard Waldorp, 1780, prent, RP-P-1882-A-5457

Titelvignet met een putto die op de oever van een rivier staat. Hij kijkt naar een standbeeld van Minerva aan de overkant. Onder de voorstelling het impressum.