Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Portret van Petrus van Opmeer, op…

Johannes Wierix (toegeschreven aan), 1611, prent, RP-P-1898-A-20673

Rechtsboven het wapenschild van de geportretteerde.

Evangelist Lucas

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1573, prent, RP-P-1904-116

De evangelist Lucas in zijn studeervertrek. Achter zijn stoel ligt zijn attribuut de gevleugelde os.

Intekenlijst behorende biij het…

Evert Maaskamp, 1814 - 1843, prent, RP-P-1918-1732X

Ornament met de Heilige Geest

Wierix (toegeschreven aan), 1594, prent, RP-P-OB-67.276

Portret van de schilder Quinten…

Johannes Wierix, 1572, prent, RP-P-OB-67.050

In de marge een achtregelig onderschrift in het Latijn.

De bruid te midden van musicerende…

Johannes Wierix (mogelijk), naar Gerard van Groeningen, 1574, prent, RP-P-1906-1837

De bruid (Sponsa) wordt omarmd door Wetenschap (Scientia). Ze worden omringd door musicerende maagden. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Hemelvaart van Maria

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1573, prent, RP-P-OB-67.283

Maria wordt door engelen meegevoerd naar de hemel. Ze is geflankeerd door musicerende engelen. Twee engelen boven haar zetten een kroon op haar hoofd.

Opstanding van Christus

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1570, prent, RP-P-1904-147

Christus verrijst uit zijn graf. De soldaten die rondom het graf liggen schrikken wakker en vluchten.

Bruiloft te Kana

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1571, prent, RP-P-1904-142

Het bruidspaar en de gasten zitten rond een tafel. Christus zegent de wijnvaten waarp het water in de vaten in wijn veranderd.