De Jeugd werd hier gestigt / door…

David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855, prent, RP-P-OB-84.385

Blad met 48 voorstellingen van momenten uit het menselijk leven van dopen tot trouwen. Onder elk plaatje een regel tekst. Genummerd rechtsboven: N 7.

Tekstblad bij de prent van de…

anoniem, 1828 - 1834, tekstblad, RP-P-OB-85.160A

Tekstblad met een uitleg van de voorstelling van de Zeeslag bij Doggersbank op 5 augustus 1781 tussen de Nederlandse vloot onder schout-bij-nacht Johan Zoutman en de Engelse vloot onder vice-admiraal Hyde Parker. Bladzijde bedrukt op beide zijden.

Bijlage met de opbouw van het leger…

Johannes Hermanus de Stoppelaar, 1848 - 1850, tekstblad, RP-P-OB-81.195B

Bijlage met de opbouw van het Staatse leger van Frederik Hendrik voorafgaand aan het beleg van Den Bosch, 28 april 1629.

Redding van de opvarenden van de…

anoniem, 1819 - 1899, prent, RP-P-OB-85.040

De redding door de gebroeders Naerebout van de 87 opvarenden van het gestrande VOC-schip Woestduin (Woestduyn) op 25 juli 1779 bij de Noorderrassen, voor de Zeeuwse kust. Met een lang onderschrift dat begint met: Ziet! daar vergaat het schip Woestduin.

Ziet Steven van der Klok / met…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793, prent, RP-P-OB-84.374

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Steven van der Klok. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 50.

Zonder geld door 't land te…

Bouwer en de weduwe Johannes Ratelband (II) , Johannes, 1794 - 1804, prent, RP-P-OB-84.290

Blad met 17 voorstellingen van oude Nederlandse munten, voor- en keerzijde. Boven elke voorstelling de naam en waarde van de munt, eronder een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: G.

Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.338

Blad met 9 voorstellingen van het verhaal van Abraham uit het Oude Testament. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: 2.

Door visschen, in deez' print…

Johannes Bouwer, 1805 - 1808, prent, RP-P-OB-84.296

Blad met 12 voorstellingen van zoetwatervissen (behalve de bot). Onder elke afbeelding een tweeregelig vers met de naam van het dier. Genummerd rechtsboven: N.

Vermaakt u met deez'…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1770 - 1797, prent, RP-P-OB-84.322

Blad met 24 voorstellingen met elk vier gevleugelde dieren, zoals vogels, een uil, een vleermuis en een vlinder, de zgn. Groote Vogelkooi. Onder elke voorstelling de namen van de dieren. Genummerd rechtsboven: No. 75

In deeze prent zullen de kinderen…

Gerrit Oortman, 1794 - 1804, prent, RP-P-OB-84.284

Blad met 8 voorstellingen van de kleding van verschillende nationaliteiten en volkeren. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: A.