Portret van Diederick Snyder

Christoffel van Sichem (I), 1608, prent, RP-P-1907-3379

Portret van Diederick Snyder, de leider van een groep van twaalf Wederdopers die in 1535 naakt door Amsterdam liep, biddend en onheil verkondigend. Hij draagt een harnas en houdt een hellebaard vast. Zijn andere hand rust op een boek met sluitlinten. Op de achtergrond is afgebeeld hoe de mannen en…

Declaratoir aan de vroedschap van…

anoniem, 1794, tekstblad, RP-P-OB-86.427

Declaratoir van een vertegenwoordiging van burgers aan de vroedschap van Amsterdam, opgesteld in 1794 maar niet ingediend. Tekstblad bedrukt op beide zijden.

Proclamatie van de provisionele…

Gerrit Brender à Brandis, 1795, tekstblad, RP-P-OB-86.437

Proclamatie van de provisionele representanten van het volk van Amsterdam over de aanstaande Feest der Vrijheid op 4 maart 1795.

Portret van David Jorisz.

Christoffel van Sichem (I), naar Jan Cornelisz. van 't Woudt, 1606, prent, RP-P-1918-1735

Portret van David Jorisz., aan een tafel, waarop een exemplaar van het door hem geschreven 'Wonderboeck' ligt. Hij laat zijn hand, waarin hij een anjer vasthoudt, rusten op het boek. In de andere hand heeft hij een handschoen. Boven zijn hoofd staat het jaartal 1554 en zijn leeftijd vermeld. Onder…

Titelprent voor: 'Maegde-wapen',…

Experiens Sillemans, naar anoniem, in of voor 1642, prent, RP-P-OB-15.627

Embleem van een pot met een tulp, omgeven door een zwerm bijen. Het embleem wordt geflankeerd door twee vrouwen, van wie de een 'Leergierigheid' symboliseert en de ander 'Eenvoudigheid'. Zij houden een krans van doornige rozentakken boven het embleem. De rijkgeklede Leergierigheid draagt een…

Portret van Jan Matthijsz

Christoffel van Sichem (I), in of voor 1608, prent, RP-P-1907-3376

Portret van Jan Matthijsz, leider van de Wederdopers. Hij draagt een lans; voor hem ligt een boek met sloten. Door een raam is op de achtergrond te zien hoe Jan Matthijsz in Münster gedood wordt door de soldaten van bisschop Frans van Waldeck. Rondom de prent een Duitstalige levensbeschrijving in…

Manifest van het Geheime Committé…

anoniem, 1794, tekstblad, RP-P-OB-86.428

Manifest van het Geheime Committé van Algemeen Welzijn, 5 augustus 1794. Tekstblad bedrukt op beide zijden.

Twee vrouwen in het gezelschap van…

Jacobus Schijnvoet, 1704 - 1733, prent, RP-P-1982-1441

Omslag voor de twee portretten van…

Ludwig Gottlieb Portman (verworpen toeschrijving), 1805, tekstblad, RP-P-OB-65.686

Op de voorzijde de titel in het Nederlands. Daaronder de prijzen van de prenten en de namen van de uitgevers. Op de achterzijde een verklarende tekst van de uitgevers, in zestien regels in het Nederlands.

Zeegepraal van Karel de Derde

Caspar Luyken, 1705, prent, RP-P-1896-A-19368-2409

Allegorie op de intocht van aartshertog Karel van Oostenrijk als koning Karel III van Spanje te Barcelona, oktober 1705. De aartshertog rijdend te paard bij de stadspoort, begeleid door allegorische figuren met een portret van keizer Leopold I en toegejuicht door het volk. In de wolken allegorische…